polisbil stad miljö

Polisbristen tär på de som "stöttar"

Polisbristen i Stockholm tär på de som "stöttar"

"Måttet börjar väl vara rågat. Det tär på kollegor och verksamheten hemma, när man måste åka bort allt oftare". Mikael Eksholm, ordförande Polisförbundet region Nord, ger i en intervju med SR P4 Norrbotten sin syn på de lokala konsekvenserna av att regionens poliser kommenderas för att täcka upp polisbristen ex i Stockholm.

Mikaels konklusion förstärks av Ivan Sokolowski, förste vice ordförande för polisförbundet i Värmland, som säger att  när värmländska poliser skickas till Stockholm gör att vissa av polisens utredningar behöver läggas åt sidan.

P4 rapporterar att Riksrevisionens (RRV) granskning slagit fast att det lokala polisarbetet blir lidande när poliser skickas till storstadsregionern. RRV konstaterar också att det "kan det göra mer skada än nytta när poliser skickas för att förstärka insatserna mot grova brott".

Blåljuskommentar: Mikaels farhågor är inte okända för oss som (välkomnar) tar emot de extra och viktiga polisresurserna. Men ju längre den nationella resursförstärkningen pågått har det knorrats allt mer, både från medarbetare liksom de verksamheter de lämnat. Noterar även att allt fler medarbetare och verksamheter (iaf i Stockholm) har "beredskap" utöver vanlig arbetstid. Något en medarbetare uttryckte  som: "Alla springa omkring - för att hjälpa "någon annan". Intill att personalmålen nåtts efterlyses en övergripande resursanalys av hur befintliga resurser används - både akut och långsiktigt. Möjligen skulle det ge både chefer som medarbetare bättre möjligheter att uppnå de mål som förväntas av polisen - i hela landet.