domstol misstänkt anställd 2023

Polischef häktad för mutbrott

Polischef häktad för mutbrott

SVT Dalarna rapporter om att en polis i chefsposition har häktats som misstänkt för grovt tagande av muta och trolöshet mot huvudman. Anställdas utsatthet för yttre påverkan (mutbrott/korruption/annan påverkan...) ökar liksom antalet misstankar gällande anställda vid trafikverket, åklagarmyndigheten, försäkringskassan med flera...

Rapporten kommer bara dagarna efter att rättegången emot en domstolsanställd vid Attunda tingsrätt inletts, åtalad för dataintrång och brott mot tystnadsplikten för att bland annat ha varnat gängkriminella om att deras telefoner varit avlyssnade.

Ett steg till ökat säkerhetsmedvetande är att gå Polismyndighetens säkerhetsutbildningar - ett steg till hur du kan skydda dig från både "inre och yttre hot". Andra utbildningar erbjuds ex via MSB.

Allt mer sofistikerade digitala attacker - riktat mot individer
Radwares rapport varnar just nu om en tsunami av sofistikerade digitala attacker, något Polismyndighetens egen omvärldsanalys framhäver. Det nya växande hotet (Web DDoS) handlar om ett mer sofistikerade attacker mot individer, till skillnad från de "gamla" nätverksattackerna (mot företag, myndigheter...). 

Andra (påverkans)hot kvarstår
Samtidigt kvarstår säkerhetshoten som handlar om de mer traditionella "attackerna" - t ex från en "vän". Där den egna sårbarheten till exempel främst handlar om "ekonomi", något som "effektivt" utnyttjas.

Angående den misstänkte häktade polisen i Dalarna har hen delvis medgett gärningarna, men förnekat brott och bestridit häktningsyrkandet. 

Blåljuskommentar: Även om "misstanke" inte innebär "fällande dom" och "hellre fria än fälla" är att sträva emot... är det allvarligt att en domstol anser att åklagarens framlagda uppgifter är tillräckliga för häktning. Men denna är bara en av flera händelser de gångna åren som berör anställda vid flera myndigheter - se Publikts artikel. Vi måste alla påminnas om vår sårbarhet och öka vårt säkerhetsmedvetande: på väg till till jobbet, på jobbet, på fritiden, i alla digitala rum/surfkanaler ... och appar. Ta vara på möjligheten till utbildning för ökat säkerhetsmedvetande! Skydda dig själv! 

Foto: Polisen