polisen logo

Polisen begär mer pengar 2025/2026

Polisen begär mer pengar 2025/2026

Med fler anställda, fortsatta satsningar för att effektivisera arbetet, teknisk utveckling med mera...kommer också ökade utgifter för Polismyndigheten. I budgetunderlaget som myndigheten nu lämnat till regeringen begärs därför mer pengar för åren 2025 och 2026 (+1,8 miljarder kronor samt + 4 miljarder kronor).

Länk till polisens hemsida 
”Polisen har som mål att stärka verksamheten med fokus på effektivitet, förbättrade resultat och en stark polisiär närvaro i hela landet”, skriver rikspolischef Anders Thornberg.

Med fler anställda ökar även behoven av lokaler, fordon, vapen, utrustning, övningsplatser, it-stöd och mycket annat.

Några exempel på vad den utökade budgeten ska användas till

  • fortsatt tillväxt av polisanställda 2025/2026 (5,8 miljarder). Förutom fler poliser behövs analytiker, forensiker, it-forensiker och tillgångsutredare, men fördelningen mellan olika kompetenser kan komma att förändras över tid, skriver polisen.)
  • införandet av ett nästa generation av polisens kommunikationssystem Rakel
  • krigsberedskapsplanering (försämrat omvärldsläge ställer nya krav på Polisen som har en ledande roll i Sveriges totalförsvar)

Polisen beräknar hålla den budget man tilldelats fram till år 2024. Det utökade budgetäskandet gäller år 2025 och år 2026.