polisen logo

Polisen överklagar dom i koranmålen

Polisen överklagar dom i koranmålen

Den 4 april 2023 slog Förvaltningsrätten fast att Polismyndigheten saknat grund för att neka tillstånd för två allmänna sammankomster där koranbränning skulle ske - i anslutning till Turkiets respektive Iraks ambassad i Stockholm tidigare i år. Polismyndigheten bedömde - efter dialog med säkerhetspolisen - att den allmänna ordningen och säkerheten inte skulle kunna garanteras.

Nu meddelar Polismyndigheten att man överklagar Förvaltningsrättens domar. Polismyndigheten anser att frågan är principiellt viktig och att det därför är angeläget att den prövas av högre instans. Källa: polisens hemsida.

I samband med domarna skriver Förvaltningsrätten (länk till hemsida):
"Förvaltningsrätten konstaterar att mötes- och demonstrationsfriheten är grundlagsskyddade rättigheter och att det därför finns en begränsad möjlighet att vägra tillstånd till en allmän sammankomst. Ett skäl för att neka ett sådant tillstånd är att det är nödvändigt av hänsyn till ordning och säkerhet. Enligt förvaltningsrätten krävs då att det finns relativt konkreta omständigheter som talar för att ordningsstörningar eller säkerhetsrisker ska uppstå vid själva sammankomsten."