minnesstund mats löfving ljus

Polisen riskerar vite för brister i arbetsmiljö

Polisen riskerar vite för brister i arbetsmiljö

Idag meddelade Arbetsmiljöverket sitt beslut om att förelägga Polismyndigheten med vite 150 000 kronor. Detta efter sin utredning om Polisens hantering av händelserna kring Mats Löfving. Polisen ska senaste per den 15 november ha genomfört de åtgärder som Arbetsmiljöverket föreskriver för att inte vite ska utfalla.

Mats Löfving pekades ut som jävig i flera fall av Polismyndighetens särskilde utredare vid en presskonferens i februari tidigare i år. Utredarens rekommendationer var att Mats Löfving skulle avskiljas från sitt chefsuppdrag alternativt sin anställning. Senare samma dag hittades Mats Löfving död i sin bostad i Norrköping. Polismyndigheten anmälde den tidigare regionpolischefens död till Arbetsmiljöverket då det inte gick att utesluta att dödsfallet hade ett samband med arbetet.

Brister på flera punkter
Polismyndigheten anser själv att krisstödet kring tidigare regionpolischef Mats Löfving har fungerat.

Men enligt Arbetsmiljöverkets inspektion brister Polisens arbetsmiljö på flera punkter, dels arbetet med att bedöma och motverka risker för kränkande särbehandling och dels myndighetens krisstöd. Detta kan leda till att anställda blir sjuka eller skadar sig.

Sveriges radio rapporterar att polisen meddelat att arbetet med de åtgärder Arbetsmiljöverket föreskriver redan är igång tillsammans med Polismyndighetens nationella huvudskyddsombud.

Arbetsmiljöverket pekar bland annat på avsaknad av rutiner för kränkande särbehandling, liksom att inga riskbedömningar gjorts och att krisstöd saknades på plats.

Polisförbundet kommenterade Polismyndighetens redovisning till Arbetsmiljöverket den 1 september där Polisförbundets ordförande Katharina von Sydow säger:
− Både vi och Arbetsmiljöverket har lyft fram stora brister i Polismyndighetens arbetsmiljöarbete, något som snarast behöver åtgärdas. De förslag som nu presenterats är nödvändiga för att kunna starta ett förändringsarbete. Sveriges poliser måste känna sig trygga med att deras arbetsgivare tar arbetsmiljöansvaret på allvar.

Blåljuskommentar: En vän, klok kollega (och mycket mer...) som vigde sitt liv till polisens uppdrag om "Ett trygg samhälle för alla"  - finns inte längre här hos oss. Nu har Arbetsmiljöverket gett sin "dom" om Polismyndighetens agerande... och där pekat på flera brister. Det är bra och dessutom ett Mycket viktigt utslag. Men är 150 000 kr tillräckligt "stimulerande/motiverande" - för landets största myndighet - att verkligen...på riktigt och långsiktligt... ställa "saker till rätta" - i frågor om sina medarbetares arbetsmiljö? Hoppas det!