greco 2023
15 november 2023

Polisens åtgärder mot korruption godkänns

Polisens åtgärder mot korruption godkänns

Polismyndigheten har uppfyllt Europarådets rekommendationer om bekämpande av korruption.

Europarådets granskning 2018 (genom Greco - Group of States Against Corruption) för att förebygga och bekämpa korruption inom bland annat Polismyndigheten i Sverige ledde till ett antal rekommendationer om åtgärder. Rekommendationer som Polismyndigheten nu genomfört och nu godkänts av GRECO.

Polismyndighetens åtgärder
Utifrån GRECOS rekommendationer beslutade rikspolischef Anders Thornberg beslut om åtgärder. Under 2021–2023 har flera av dessa beslut genomförts i Polismyndigheten. Exempelvis:

  • En etisk policy har införts
  • En e-utbildning gällande "Etik och kultur" har skapats
  • Nytt stödmaterial till chefer i form av dialogstöd
  • Riktlinje för hur oegentligheter ska rapporteras (inskrivet i etiska policyn)
  • Tydliggörande av processen avseende "bisysslor"
  • Ärenden som Särskilda utredningar (SU) genomför publiceras externt och
  • En visselblåsarfunktion för rapportering av oegentligheter inom myndigheten har införts

Källa polisen.se

Läs mer - länk till GRECOS rapport

Blåljuskommentar: Välkomnar Grecos rekommendationer för att förhindra korruption liksom Polismyndighetens åtgärder (även om många vittnar om ett redan nu överväldigande antal riktlinjer, policys…).

Relaterat: Blåljus tidigare artikel om sjukvårdens ökande administration (där vårdcentralens anställda ägnar 50 procent till möte med vårdsökande - 50 procent till administration.