polisbil stad miljö
26 oktober 2023

Polisens bemötande viktigt för förtroendet

Polisens bemötande är viktigt för förtroendet

Polismyndigheten vände sig till Brå under 2021 med ett önskemål om en studie kring profilering och likabehandling. Idag publicerades resultatet. Brå-rapporten ger Polisen underlag för fortsatt utvecklingsarbete.

– Brå rapporten ger en bild av att vi behöver bli bättre, när vi kan, på att förklara för den som kontrollerats vilka ingångsvärden som fanns vid ingripandet. Samtidigt pågår det ett arbete med att digitalisera vår dokumentation vid ingripanden via samla. Det kommer hjälpa oss att arbeta vidare med detta men också underlätta för alla ingripandepoliser i vardagen. Vi är positivt inställda till Brå: s arbete med studien och tar med oss detta i vårt fortsatta utvecklingsarbete, säger Tommy Kangasvieri, polisintendent vid UB Stockholm.

I rapporten har Brå fokuserat på hur polisen arbetar med profilering vid misstanke om narkotikabrott. Studien baseras bland annat på samtal med ett 30-tal poliser i yttre tjänst, i samband med fältobservationer. Dessa redogör för hur poliser i yttre tjänst arbetar och att det finns fler faktorer bakom en kontroll - men att de kontroller polisen utför i olika sammanhang aldrig ska baseras enbart på etnicitet.

Polismyndigheten arbetar aktivt för att motverka att fördomar och stereotyper...

Carin Götblad, NOA

I polisens uppdrag ingår att arbeta underrättelsebaserat vilket innebär att vi gör kontroller baserat på specifika platser, tidpunkter, beteenden eller tidigare brottsmisstankar.

- Polismyndigheten arbetar aktivt för att motverka att fördomar och stereotyper leder till beslut eller att åtgärder uppfattas vara diskriminerade i vårt möte med allmänheten. Det är viktigt för att vi ska upprätthålla ett förtroende hos våra medborgare, säger Carin Götblad, polismästare på Nationella operativa avdelningen på Intrapolis.

Att vi inom Polismyndigheten arbetar kontinuerligt med likabehandlingsfrågor är viktigt för att öka medvetenheten då den interna kulturen och hur vi utför vårt arbete och hur medborgaren uppfattar oss hänger ihop. De kontroller polisen utför i olika sammanhang ska aldrig baseras enbart på etnicitet. Här ska polisen vara så transparent och öppen det går för att skapa förståelse och förtroende hos allmänheten för våra arbetsmetoder.  

Ta del av Brå rapporten via denna länk www.bra.se

Källa Brå och Intrapolis

Blåljuskommentar: Min naprapat berättade igår om hur han och sonen (nära 20 år) rastade hunden i Vanadislunden en kväll då en polisbuss med fyra poliser körde fram till dem. För att göra en lång historia kort blev det ett väldigt positivt möte, lite kontrollfrågor och snack kring varför poliserna gör dessa kontroller (platsen är något av en hot-spot för försäljning av narkotika). "Vi blev först lite tagna av att plötsligt mötas av en polisbuss och fyra poliser, men de var så väldigt proffsiga och justa. Bra att polisen gör dessa kontroller", sa naprapaten. 
Blåljus: några extra förklarande meningar kan göra all skillnad i världen. Bra också att Polismyndigheten har fortsatt fokus i frågan.