minnesstund mats löfving ljus

Polisens krisstöd kritiseras

Polisens krisstöd kritiseras

Arbetsmiljöverket riktar kritik om hur Polisens förebyggande arbetsmiljöarbete och krisstöd fungerat i samband med polischefen Mats Löfvings död. "Det finns brister, både när det gäller att förebygga riskerna för kränkande särbehandling och att ge krisstöd", säger Ulrika Scholander enhetschef på Arbetsmiljöverket till TV4. Uppgifter som tidigare förts fram av såväl Polisens skyddsorganisation liksom Polisförbundet. Uppdaterad med PF kommentar.

Länk till TV4 Nyheterna med anledning av Arbetsmiljöverkets inspektion av Polismyndighetens arbetsmiljöarbete.


Hör inslaget i SR

Ulrika Scholander säger till TV4:
- Detta är allvarligt. Det är lika viktigt att motverka sociala risker i arbetsmiljön som fysiska risker. Sociala risker kan leda till kränkande särbehandling och psykisk ohälsa.

Efter, Polismyndighetens kritiserade presskonferens 22 mars 2023 där personärendet/utredningen av Stockholms tidigare regionpolischef Mats Löfving offentliggjordes och där han bara några timmar senare påträffades död i sitt hem i Norrköping...

* har Polisens nationella skyddsorganisation i en inlaga till Arbetsmiljöverket beskrivit hur presskonferensen gällande Mats Löfving var ”direkt kränkande” och ”inget annat än en offentlig förödmjukelse”.
Med anledning av kritiken/händelseutvecklingen polisanmälde Polismyndigheten sig själv.

* har skyddsorganisationen, i en kompletterande skrivelse till Arbetsmiljöverket, påtalat att rikspolischefen varit informerad om riskerna för att Mats Löfving skulle kunna ta sitt eget liv.
Uppgifter som Anders Thornberg tillbakavisat.
Med anledning av dessa uppgifter polisanmälde Polismyndigheten sig själv.

Arbetsmiljöverkets utredningen pågår och innan ett slutligt beslut tas har Polisen möjlighet att komma med synpunkter på Arbetsmiljöverkets slutsatser.

Ny forskning tyder att var 20:e fall av självmord har samband med arbetsrelaterad mobbning.

Arbetsmiljöverket mars 2023