region nord arrest 2023

Poliser i arresten... istället för på gator och torg

Poliser i arresten - istället för på gator och torg

I polisregion Nord måste poliser bevaka intagna i arresten istället för att vara ute och möta medborgarnas behov av polisiära insatser. Detta eftersom det nya företaget som tog över arrestbevakningen i maj 2023 saknar personal. Ett faktum som framkom först efter att företaget tog över ansvaret. Den uppkomna situation påverkar även region Stockholm.

I normalfallet brukar företaget som får uppdraget ta över befintlig personal från den tidigare leverantören. Men så skedde inte i detta fall (bl a på grund av konkurrens av behörig personal inom regionen). 

Då, i maj 2023, sas att ”personalfrågan” skulle vara löst inom ett par veckor. Men situationen kvarstår. Tills frågan är löst fortsätter poliser att fylla de luckor som det nya företaget ännu inte klarar av att bemanna.

Även om alla arbetar hårt för att lösa frågan och det finns en handlingsplan säger en initierad källa till Blåljus "risken är att situationen kan bli långvarig".

En allvarlig situation

Polisledningen i region Nord

Polisledningen i region Nord beskriver det uppkomna läget som ”en allvarlig situation”.
– Ett redan ansträngt resursläge påverkas självklart ytterligare när vi måste bemanna arresterna med egen personal för att kunna upprätthålla verksamheten. Det är många som just nu gör otroligt mycket för att bidra och hjälpa till, och det vill jag verkligen tacka för. Jag vill också trycka på att vi gör allt vi kan för att hitta lösningar på situationen, säger Lars Wahlberg, biträdande regionpolischef på Intrapolis.

Omhändertagna kan transporteras 3-5 timmar till närmsta arrest

Enkel resväg

Några exempel på vad den nuvarande situationen gällande arrestbevakningen i region Nord har lett till:

  • poliser används för att bevaka intagna i arresten
  • poliser används vid bevakning av brottsplatser/transport och bevakning av intagna i behov av sjukvård
  • poliser används vid transporter av omhändertagna
  • transportsträckorna ökat väsentligt (till närmsta arrest)
  • poliser jobbar mycket övertid

Initialt har främst personalen på ig (inripandeverksamheten), jourer, utredare, stationsbefäl… berörts. Men i fredags kom beslut om att även de regionala enheterna nu ska vara med och bidra – allt för att klara arrestbemanningen under sommaren.

Långa transporter av omhändertagna
Polisregionen täcker in stora landytor dvs länen Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Att regionen idag endast har fem (5) dygnet-runt-öppna arrester (med viss möjlighet att öppna ytterligare en arrest vid behov och om personal finns) innebär ibland transporter om 3-5 timmar med bil, enkel resa.

”Frustrerande” för många poliser som bara vill utföra sin huvudsakliga syssla dvs jobb ”där de gör bäst nytta”, dvs möta medborgarnas behov av polisiära insatser, skapa kontakter, förebygga och ingripa mot brott… m.m.

För medborgarna kan regionens brist på öppna arrester t ex innebära att en allt för berusad person som omhändertagits (lob) kan vakna upp 20 mil hemifrån utan möjlighet att ta sig hem.

Svårast i Västerbotten och Norrbotten
Även om alla polisområden i region Nord har stora utmaningar ser läget ser lite olika ut där Västerbotten och Norrbotten förefaller ha det svårast (jämfört med Västernorrland och Jämtland).

Faktorer som påverkat

  • Ny lagstiftning (sedan 1 januari 2023) Nya krav på att arrestvakter ska ha väktarutbildning i ett auktoriserat bevakningsföretag (för att kunna utföra transporter liksom kunna ges en högre säkerhetsklass).
  • Konkurrens om arbetskraften i regionen av bevakningsbranschen tjänst inom regionen har ökat (ökad industrialisering).

För att polisregionen ska klara bemanningen av arresterna under sommaren har beslut fattats om att även personalen på de regionala enheterna ska bidra.

Polisregionen har också fått gehör för att minska sin förstärkning till region Stockholm (de ig-poliserna kommer istället att bemanna regionens arrester).