Möte hr direktör modigh juni 2023

Polisfacket i Stockholm träffade Polisens HR-direktör

Polisfacket i Stockholm träffade Polisens HR-direktör

Idag, onsdagen den 7 juni, hölls ett möte mellan oss förbundsområdesordföranden i Polisförbundet i region Stockholm och Polismyndighetens HR-direktör, Fredrik Modigh. Under mötet diskuterades flera ämnen, och båda parter var i stort sett överens om det mesta som togs upp.

Diskussionen utgick från att vi förbundsområdesordförande anser att det finns ett behov av en kulturförändring inom Polisen och att vissa områden har försämrats sedan reformen år 2015. Något vi anser bland annat kan ha lett till sämre verksamhetsresultat och ökad osund personalrörlighet, i synnerhet i Stockholm.

Vi framhöll även att det förekommer brister av gemensamma lägesbilder med lokala verksamhetschefer inför strategiska beslut, vilket kan bero på  bristande samarbete och kommunikation inom matrisorganisationen (som infördes vid reformen).

Vidare framhölls att arbetstagarorganisationerna önskar få mer inflytande och delaktighet i beslut och chefsrekryteringar som påverkar viktiga frågor inom Polisens strategiska inriktning.

Modigh höll i stort med och förklarade att det arbetas mycket med bland annat dessa frågor på nationell nivå. Han betonade särskilt vikten av att bygga relationer och öka vår förmåga att förstå och kommunicera med varandra innan sakfrågor tas upp. Enligt Fredrik Modigh kan det vara viktigare än formella möten och framtagna styrdokument.

Sammanfattningsvis var det ett bra möte och samarbetet kommer förhoppningsvis nu bli ännu bättre mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationerna.

Bild från vänster: Fredrik Modigh (HR-direktör), Daniel Funseth (Kamraterna), Johanna Spjut (PO Stockholm Nord), Mats Lindström (Chefsföreningen), Ingela Johansson (PO Stockholms Syd)

Text av Mats Lindström, ordförande förbundsområde Stockholm Chef