katharina von sydow syd råd 2023

Polisfacket: Många sliter hårt under våldsvågen

Polisfacket: Många sliter hårt under våldsvågen

Polisområde Syd, Sveriges största polisområde, är hårt ansatt av skjutningar. Något som ökat pressen på de som jobbar i polisområdet. Att det pressade läget också påverkar arbetsmiljön är både Catrine Kimerius Wikström, polisområdeschef, och Ingela Johansson, Polisförbundets ordförande i Fo Stockholm Syd - helt eniga om, liksom de fackliga från Botkyrka, Nynäshamn, Globen, grova brott m fl. Det framkom när Förbundsområde Stockholm Syd höll sitt föreningsråd.

Bild
catrine kimerius wikström ingela johansson sydråd 2023

- Samtidigt har vi, trots det pressade läget, aldrig varit så framgångsrika, sa Catrine Kimerius Wikström. (Ex fler grips, fler vapen beslagtas, fler grova brott förhindras innan de skett, fler utredningar leder till åtal m.m.)

Catrine informerade, lyssnade, svarade och noterade frågor som de fackliga lyfte. Några exempel:

 1. Hög omsättning på personal
  Många slutar, flyttar, byter funktion… Kompetens försvinner. Samtidigt ska många nya tas emot och vägledas in i yrket.
 2. Ett planerat och välkomnande mottagande – av nya civila & nya poliser
  - Hur nya anställda lotsas in i jobbet behöver ses över. "Den sk ”Växthus-modellen” ser olika ut i polisområdet". "På många håll förväntas en nyanställd att från dag 1 kliva rakt in i ”verkligheten”. "Instruktörernas olika förutsättningar behöver ses över"
 3. Tystnadskultur
  "I en stressad organisation kan det vara svårt att få gehör för konstruktiv kritik".

  Alla – inklusive Catrine – var eniga om att ett bra mottagande är A och O för att ny personal ska trivas, utvecklas och vilja stanna kvar.
Bild
katharina von sydow syd råd 2023 2


En markör är att ”frivilligheten” inte finns längre. Det är ett tecken på att också NFO:n sliter på personalen.

Förbundsordförande Katharina von Sydow på frågan om vilka signaler PF fått gällande NFO (Stockholm).

Dagsfärsk första-hands-information
Mötesdeltagarna fick löpande dagsfärsk information om: den pågående avtalsrörelsen (nya löner), arbetet med ett nytt system för ”karriär och utvecklingsvägar”, Polisförbundets möte med den nya rikspolischefen… m.m.
Informationen gavs av såväl Stockholms förhandlingsansvariga Andreas Strand och Carina Olsson Bäck och Polisförbundets ordförande Katharina von Sydow, och förbundssekreterare Christer Palmkvist.

Katharina berättade att hon har vidarebefordrat polisregion Stockholms rapport om vad som kan få fler ”stockholmare” att söka polisyrket och verka som polis i Stockholm till Petra Lundh.

Polisbristen i Stockholm påverkar hela polis-Sverige.

Fråga till Katharina von Sydow: Vad får ni för signaler om NFO:n?
Katharina:
En markör är att ”frivilligheten” inte finns längre. Det är ett tecken på att också NFO:n sliter på personalen.

Att kunna påverka – där man jobbar
Flera vittnade om vikten av mbl-information även på lokalpolisområdena, som i flera fall saknas, trots att regionens kanslichef/polisledning har informerat vikten av det vägledande PM:et.
- Vår erfarenhet av att ”tonen” i samtalen med arbetsgivaren idag 2023, är mycket mer positiv än den var 2015, sa Katharina och betonade vikten av facklig påverkan oavsett formella eller informella mötesformer.

Bild
grupp sydråd 2023

Övrigt dagordningen:

 • Samordnande huvudskyddsombud Robert Brindeby,och huvudskyddsombud Thomas Mattisson, gav en allmän bild av polisområdets aktuella arbetsmiljöfrågor.
 • Grupparbete/utbildning om hur skriva en motion till årsmöte/stämma/kongress.
 • Pensions-information av Dan Adolphson Björck, Min Pension.

Blåljus: Ryktet säger att den nye rikspolischefen framgångsrikt varit med om att införa ett ”karriär- och utvecklingssystem” (utan att behöva bli chef) vid sin tid vid åklagarmyndigheten. Möjligen kan denna erfarenhet ge extra boost och leda till ett system som är genomförbart inom polisen.

Bild
diskussion sydråd 2023

 

*NFO – nationell förstärkningsorganisation. Polispersonal från hela landet är en flexibel resurs och kan kommenderas dit behovet av deras kompetens behövs som bäst – i hela landet.