insändare maj 2023
16 maj 2023

Polisförbundet tar strid om polisers flexibilitet och ersättning

Polisförbundet tar strid om polisers flexibilitet och ersättning

Tre förbundsområdesordföranden i Stockholm tar nu "strid" i frågan om hur arbetsgivaren allt mer frekvent kommenderar personal mellan funktioner och scheman, från t ex 3-skift till dagskift, och vad det innebär för den enskilde, som kan förlora uppemot 7 000 kr per månad i utebliven ob-ersättning. 

INSÄNDARE: Förbundsområde Nord, Syd och Birger Jarl påkallade MBL-förhandling med Arbetsgivaren i sina respektive polisområden. Frågan gäller hur arbetsgivaren i region Stockholm alltmer frekvent kommenderar personal från BF/IGV till utredningsverksamhet (UL) utan att ta hänsyn till de ekonomiska följder det får för våra medlemmar som förlorar mellan 3 000 till 7 000 kr i månaden i utebliven OB-ersättning.

En kommendering är oftast inte frivillig utan något arbetstagaren blir tvingad till utan möjlighet till att kunna få behålla den ersättning de vant sig vid.

De vet att de har tänkt att arbeta 3-skift i flera år framåt och har då planerat med den ersättningen när de ansöker om lån för att kunna köpa sig ett boende i region Stockholm.

Arbetsgivaren hävdar att OB-ersättning får man för att man arbetar obekväm tid och att det kan inte utbetalas till de som arbetar ren dagtid.

Polisförbundet menar att arbetsgivaren har all möjlighet att besluta om att betala ut en ersättning enligt Rals §9 till de personer som kommenderas mot sin vilja.

De som arbetar på regionledningscentralen (RLC) har ju de facto ett tillägg just för att det är svårt att få folk dit, så det borde vara möjligt även i detta fall att besluta om ett tillägg.

Skillnaden är att de som har sin ordinarie placering på UL och arbetar ren dagtid själva har gjort ett aktivt val om att söka sig dit. De som arbetar 3-skift och blir kommenderade till ren dagtid har inte givits någon möjlighet till att kunna göra ett aktivt val istället har den "attraktiva arbetsgivaren" pekat med sin hela hand. En 3-skifts arbetare kan ju faktiskt uppleva dagtids arbete som den mest obekväma arbetstiden.

Det hjälper inte heller med att arbetsgivaren oftast inte kan tala om hur länge du ska vara kommenderad eller varför valet föll på just dig.

Ingela Johansson (ordförande förbundsområde Stockholm Syd)
Johanna Spjut (ordförande förbundsområde Stockholm Nord)
Jan Bengtson (ordförande förbundsområde Birger Jarl/ Stockholm City)