− Det är glädjande att allt fler poliser väljer att gå med i facket. Tillsammans blir vi starkare och ju fler vi är, desto tydligare blir rösten för poliserna i landet, säger förbundsordförande Katharina von Sydow.

Polisförbundet har nu ca 23 000 aktiva medlemmar, inklusive studerande vid polisutbildningen. Totalt var 26 674 anslutna vid årets slut om man även räknar med pensionärsmedlemmar. Polisförbundet har en ambition om att kunna bli ännu fler ännu mer i takt med att poliskåren växer.

− Vi hoppas så klart att alla nya poliser framöver väljer att ansluta sig. Då gäller det att vi fortsätter vara relevanta för våra medlemmar, att vi lyckas förmedla det stöd vi kan ge poliserna i deras utsatta yrke, men också den kraft som finns i att vi är många för att fortsätta uppvärderingen av löner och villkor, säger Katharina von Sydow.

Blåljus och alla andra poliser vet att som polis är man starkast tillsammans. Det är därför vi har ett yrkesförbund, med syftet att främja yrkets villkor, från utbildning och högre lön till pension. Polisförbundet finns för medlemmarna även när det blåser snålt, och har genom åren bidragit till förbättringar från fri uniform till vettig pension.

Men för många poliser är det ändå kanske framför allt förbundets rättsliga hjälp som stöttar poliser som blir anklagade för förseelser eller brott i tjänsten som är det främsta skälet att vara medlem. Poliser kan göra fel, även om det är sällsynt. Men även när poliser gör rätt kan de bli anklagade. Då får polisen med sig fackliga företrädare vid arbetsrättsliga samtal, vid förhör hos internutredarna, eller om misstanke delges även advokathjälp på Förbundets bekostnad.

Det är inte gratis, men väl investerade medlemsavgifter! Läs mer här.