fredrik modigh 14 sept 2023

Polisförbundets arbetslunch med HR-chefen

Polisförbundets arbetslunch med HR-chefen

Stockholms förbundsregionstyrelse träffade under en (innehållsrik) arbetslunch Polismyndighetens HR-direktör Fredrik Modigh för ett förutsättningslöst utbyte av perspektiv och erfarenheter kring... en stor mängd frågor.

Under den dryga timmen i regionens styrelserum, lyftes och reflekterades kring många frågor. Några exempel: HRs utvecklingsarbete, perspektiv och erfarenheter kring samverkan mellan Polisförbundet och arbetsgivaren i regionen, brist på involvering, återkoppling och kommunikation, regionens polisbrist och åtgärder, utmaningar i vardagen, tystnadskultur, strategisk ledning och styrning, chefers roll som kulturbärare, intern hierarki, maktförhållanden, positionering som kan utgöra hinder i samtal, förslag om ex "morötter" för att vilja jobba i Stockholm...

Fredrik Modigh vill verka för att utveckla samarbetet mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna och vill hellre skapa kultur än "prata kultur".
Fredrik om att det ibland uppstår "skav":

- Det bästa vi kan göra är att hjälpa varandra, att vi påtalar behov och delar med oss av våra perspektiv, för i många delar har vi samma mål, sa han.

(En riktigt bra arbetsplats, god arbetsmiljö, förbättrade villkor för medarbetare/medlemmar).

- Vi måste göra det här tillsammans, och det gör vi inte genom att "positionera oss", vare sig från vår sida eller er, sa Kjell Ahlin, ordförande Polisförbundet region Stockholm. Han avslutade med ett medskick till Fredrik.

- Har du idéer, frågor... och vill bolla dem med oss är du välkommen hit. Nu vet du var vi finns!