polis bostad hyra stockholms handelskammare
21 september 2023

Polislönesatsningen måste fortsätta

Polislönesatsningen måste fortsätta

Under rubriken "Det måste löna sig att bli polis" skriver Dagens industri/Ledare om vikten av att satsningen för höjda polislöner fortsätter... "särskilt viktigt för poliser i Stockholm". Blåljus gläds över förslagen eftersom de är helt samstämmiga med vad Polisförbundet i region Stockholm drivit i många år - och nu fått gehör för... till viss del.

Efter den senaste våldsvågen höll rådet mot organiserad brottslighet ett extrainsatt möte i tisdags med syfte att diskutera lägesbild och åtgärder för att bryta nyrekrytering av barn och unga till de kriminella gängen. Därefter skrev Henrik Westman Dagens Industris LEDARE 

"Att hitta en snabb lösning på polisbristen måste vara en av regeringens viktigaste uppgifter. Lönefrågan är särskilt viktig för poliser i Stockholm, där det är dyrt att både leva och bo. Den genomsnittliga månadslönen för en polis på 38 800 kronor räcker inte särskilt långt i den regionen. Ännu besvärligare är det för nyutexaminerade poliser som tjänar betydligt mindre än så." 

Ledaren välkomnar regeringens extrasatsning (21 miljarder kronor extra på rättsväsendet fram till 2026)  och betonar att alla delar i den rättsvårdande kedjan måste stärkas om offensiven mot gängen ska lyckas. "Vi behöver verkligen fler poliser, åklagare och fängelseplatser". 

Ledaren föreslår bland annat:
- fortsatta satsningar för att höja polisernas löner
- lönetillägg för poliser som arbetar i huvudstadsregionen
- locka tillbaka erfarna poliser som har lämnat yrket
- undersök möjligheterna att bistå poliser som tjänstgör i Stockholm med boende

Om rättsstaten ska kunna stoppa skjutningarna måste poliserna bli fler

Dagens industri, Ledaren.

Blåljus gläds över förslagen eftersom de är helt samstämmiga med vad Polisförbundet i region Stockholm drivit i många år - och nu fått gehör för... till viss del. Till exempel har ett huvudstadstillägg införts (som egentligen är mer som ett tillfälligt "löne-utjämnings-system" som minskar i takt med att lönen ökar och endast för dem med månadslön under 36 000kr dvs efter ett visst antal år tjänar inte en huvudstadspolis mer än någon annan polis i övriga landet). Dessutom pågår nu ett arbete med att se över vad som kan göras gällande "boende-situationen" för de nya poliser som vill arbeta i Stockholm m.m. Men NFO:n till Stockholm fortsätter (med drygt 140 poliser per vecka från övriga landet). Kan inte låta bli att undra om den nuvarande ansträngda situationen varit densamma OM Polisförbundets synpunkter och förslag tagits på allvar långt tidigare. Och det handlar inte bara om löner...