regionråd 2023 sensus diskriminering
8 november 2023

Råd med fokus på "nutid och framtid"

Råd med fokus på "nutid och framtid"

Vid dagens regionsråd i Stockholm fick de närvarande en unik inblick i rapporten som just nu håller på att förankras i regionens olika ledningsgrupper: om hur fler stockholmare ska vilja välja att bli poliser - i Stockholm. Vill du också få information lite före alla andra?

Rapporten "Insikter och åtgärder för ökad polistillväxt i Stockholm - en analys av utmaningar och hinder samt åtgärdsförslag för att öka antalet polis i polisregion Stockholm" är beställd av polisregion Stockholm, och presenterades av Fredrik Birekland, revisor och rådgivare för offentlig sektor, PwC Sverige.

Rapportens övergripande fokusområden: Vad får fler stockholmare att vilja bli/verka som poliser i Stockholm? Hur få fler att välja polisutbildningen på Södertörns högskola? Hur behålla de poliser som  idag finns i Stockholm (konkurrens, Stockholm som plantskola)?

En facklig summering/kommentar summeras med - eftersom rapporten ännu inte är offentlig:
1. "Till större delen håller vi med om vad rapporten/resultatet/analysen visar".
2. "Vi uppskattar regionledningens initiativ till analysen".
3. "Vi önskar delta i det fortsatta arbetet".
Rapportens 18 åtgärdsförslag är uppdelat i två avsnitt: dels förslagen 1-11 som anses kunna åtgärdas på regional nivå, dels förslagen 12-18 som kräver beslut på nationell nivå. 

Dessutom (på dagordningen)

 • Polisförbundets utbildningar
  Robert Brindeby påminde om möjligheterna (och vikten av att sprida) till Polisförbundets olika utbildningar.
 • Förebygg och grip in - Sensus/TCO projekt
  Projektledare Sara Björk presenterade projektet där bl a polisfackliga kan vara med och påverka vad som är tänkt att bli en 3-stegs utbildning för att hantera och förebygga sexuella trakasserier och trakasserier kopplat till kön).  med medel från Jämställdhetsmyndigheten.
 • MBL §19 på lokalpolisområden (Lpo) - lokal kommunikation och diskussion om inflytande
  - allmän diskussion (baserat på att "all verksamhet " ska hanteras närmast medborgarna dvs Lpo)
 • Strategiska framtidfrågor
  - polisyrkets värde i framtiden. Diskussionen fortsätter på kommande regionsråd.
 • Arbetstidsförläggning
  (ASA/Polis - fast/fryst pp - kontra hastigt uppkomna verksamhetsbehov och  vad som gäller avseende byte av arbetstids-moment).
  Diskussionen fortsätter bland annat i nätverket arbetstid.

Mötet vägleddes handfast av ordförande Johanna Spjut/Paul Beijnes, förbundsområde Nord/Syd.