aspirant 2023

Rekordmånga nya aspiranter - 238 till Stockholm

Rekordmånga nya aspiranter - 238 till Stockholm

Den 5 juni påbörjar polisstudenterna sin aspirantutbildning runt om i landet dvs vägledas in i den praktiska verksamheten med hjälp av instruktörer och handledare. Det handlar om totalt cirka 900 nya polisaspiranter (rekordnotering) från både grundutbildningen till polisman och den funktionsinriktade polisutbildningen. Blåljus hälsar alla nya kollegor varmt välkomna!

I samband med att polisstudenterna går ut på aspirantutbildningen kommer antalet poliser vara cirka 23 300 vilket är fler poliser än någonsin.

Flertalet av de som avslutar sin grundutbildning anställs som ingripandepoliser på olika lokalpolisområden. De som gått den funktionsinriktade polisutbildningen kommer verka som specialister med polismans befogenhet i sina tidigare funktioner, som bland annat analytiker, utredare och it-forensiker går att läsa på Polisen.se.

238 nya polisaspiranter till STOCKHOLM (varav 21 gått FPU-spåret)

Såhär fördelas de:

  • Polisområde Syd: 106 aspiranter
  • Polisområde Nord: 74 aspiranter
  • Polisområde City: 51 aspiranter
  • Polisområde Gotland: 7 aspiranter

Blåljus hälsar alla nya kollegor varmt välkomna till vad många av oss skulle säga "Världens bästa jobb". Men även om polisjobbet är både roligt, lärorikt och viktigt innebär det också en stor utsatthet där sekundsnabba beslut i verklighetens hetta kan innebära att man själv anmäls och misstänks för brott. Där finns Polisförbundet till för dig/våra medlemmar med lokalt stöd i vardagen (ex under din utbildning), med rättshjälp när du/medlem misstänks för brott och mycket mer (ex försäkringar, arbetsmiljö/utrustning, stöd och hjälp i juridiska frågor m.m...) Men prio 1 - det främsta och viktigaste - är att alla våra nya kollegor välkomnas och vägleds in i yrket och blir en del av gemenskapen.