arbetsskada hemarbete nacke
16 maj 2023

Så stöttar vi dig som fått en arbetsskada

Så stöttar vi dig som fått en arbetsskada

Om du har fått en arbetsskada eller en sjukdom orsakad av ditt arbete som polis så kan vi stötta dig på olika sätt. En av våra medlemmar fick nyligen cirka fyra miljoner i ersättning tack vare Polisförbundets rättshjälp.

Hans Olsson, ombudsman och ansvarig för arbetsskador på Polisförbundet, berättar att facket ofta får kännedom om en arbetsskada genom... att en medlem, det lokala facket, en arbetskamrat eller en chef hör av sig. Därefter tar Polisförbundet kontakt med medlemmen, ibland via ett fysiskt möte, för att gå igenom  de handlingar som finns i ärendet.

– Om vi bedömer att ärendet är möjligt att driva så går vi ”all in”.

Om det behövs så hjälper vi även till på arbetsplatsen med till exempel arbetsanpassningar och rehabilitering. Där är vårt samarbete med det lokala facket och då främst skyddsombuden centralt.

Hans Olsson

Som fackförbund fungerar vi som spindeln i nätet i arbetsskadeprocessen och stöttar dig som råkat ut för en skada att själv sätta i gång ditt ärende. Du kan till exempel få hjälp med vilken aktör du ska vända dig till för att få din skada reglerad.

– Se till att ha kontakt med skyddsombudet på din arbetsplats för alla typer av frågor om arbetsskador – de får saker att hända och hjälper dig vidare, säger Hans Olsson.

Du som har fått en arbetsskada eller arbetssjukdom kan även söka pengar från våra stiftelser. Det finns även privata initiativ som till exempel Normanstiftelsen.