säpo säkerhetspolisen pressbild

Säpo: Terrorhotnivån oförändrad

Säpo: Terrorhotnivån oförändrad

Efter dådet i Bryssel den 16 oktober då två män sköts till döds bedömmer Säkerhetspolisen att terrorhotnivån mot Sverige är oförändrat dvs kvarstår på nivå 4 av 5. Detta framgår av Säpos hemsida

"Hotbilden mot Sverige har succesivt förändrats och attentatshotet från framför allt våldsbejakande islamistisk extremism har ökat."

"Det är ett allvarligt läge och Säkerhetspolisen bedömer att det kommer att kvarstå en längre tid."