riksdagen
20 september 2023

Satsningar på rättsväsendet

Satsningar på rättsväsendet

I den budgetproposition som regeringen idag överlämnade till riksdagen föreslås omfattande satsningar på försvar och rättsväsende. I budgeten görs satsningar på polisen och nya medel tillförs Kriminalvården för att öka kapaciteten och antalet häktes- och anstaltsplatser.

Dessutom får Säkerhetspolisen ökade anslag för att kunna hantera det försämrade säkerhetsläget. Arbetet med att anpassa det svenska försvaret för ett kommande medlemskap i Nato fortsätter.

Detta framgår av regeringens pressmeddelande med anledning av att finansminister Elisabeth Svantesson (M) idag överlämnade regeringens budgetproposition för 2024 till riksdagen. 

Till regeringens budgetproposition – område rättsväsende 

 

Budgetpropositionen är regeringens förslag till statens budget för nästa år.