28 februari 2023

Ska vi jobba tills vi dör?

Ska vi jobba tills vi dör?

Som bekant gör staten sitt bästa för att fler ska jobba allt längre. Detta för att inte den pensionsavlönade tiden ska bli allt för lång.

Därför höjs pensionsåldern för den allmänna pensionen i flera steg, samt att åldern för att få lägre skatt på pension precis höjts från det år du fyller 66 år till det år du fyller 67. Samtidigt behålls den extra skattereduktionen för arbetsinkomst vid 66 år. Så incitamenten att jobba längre blir allt mer påtagliga.

Men hur vill de blivande pensionärerna ha det egentligen? När skulle de vilja gå i pension (om de har råd)? Det har pensionsföretaget SPP frågat och resultatet är uppseendeväckande:

"Under de närmaste veckorna får sex miljoner svenskar ett orange kuvert med information om hur mycket som hittills har tjänats in till den allmänna pensionen. Varannan person kommer att läsa innehållet noga, 12 procent inte alls noga och sex procent låter det gå i direkt i papperskorgen, enligt en ny SPP-undersökning.

Nästan lika många (49%) som ifjol (51%) kommer läsa det orangea kuvertet noga, fyra av tio (41%) kommer inte att läsa det noga och 6 procent läser det inte alls, enligt en undersökning som Novus gjort på uppdrag av SPP där 1006 personer (18-79 år) har fått svara på frågor om pension och pensionssystemet.

Bild
Shoka Åhrman

-Det är oroande att så få öppnar det orange kuvertet. Den slutsats vi kan dra är att vi i pensionsbranschen och Pensionsmyndigheten behöver förenkla informationen för att få fler människor att engagera sig i sin pension. Vår tolkning är att det orange kuvertet ensamt inte är ett tillräckligt effektivt verktyg för att nå fram till pensionärerna och pensionsspararna, säger Shoka Åhrman sparekonom på SPP och Storebrand.

Vad tycker då svenska folket om sina pensioner?

En majoritet av svenska folket, 7 av 10, tycker pensionssystemet är komplext, en majoritet pensionärer är missnöjda med sin pension, och många är oroliga för sin pension. Samtidigt planerar tre av tio att gå i pension före 65 års ålder, två av tio vid 65 och bara en av tio vid 67 års ålder, vilket går emot politikernas önskan om att arbeta längre och den nya riktåldern 67 år, som ska börja tillämpas i praktiken 2026.

- Politikerna går helt i otakt med svenska folket när det är dags att gå i pension. Incitamenten, viljan och förmågan att gå i pension först vid 67 är lägre än vad som vi kan förvänta oss. Det faktum att du få en betydligt bättre allmän pension om du arbetar tills 67 verkar inte påverka svenskarnas inställning till när de vill gå i pension. Kanske känner de inte till detta eller så spelar inte någon eller några tusen lappar i månaden någon roll. Det kan ju också vara så att de vill arbeta längre, men inte får av arbetsgivaren, säger Shoka Åhrman.

Nära fyra av tio (38%) uppger att deras oro kring pensionen ökat under 2022 på grund av den fallande aktiemarknaden.

- Vår bedömning är att många som sparar långsiktigt har insett att det är bättre att sitta stilla i båten än att försöka tajma marknaden. Att pensionsoron ökat är något som vi bör ta på största allvar och jag är bekymrad över tilliten till att pensionssystemet levererar en god pension. Här har bransch, myndigheter och politiker misslyckats i sin kommunikation, säger Shoka Åhrman.

Fakta om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av SPP Pension & Försäkring AB. Syftet med undersökningen är att undersöka målgruppens kunskap kring pensioner och inställning till pensionssystemet. Undersökningen är genomförd via webb-intervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel i åldern 18-79 år, vilket garanterar representativa resultat. Antal genomförda intervjuer: 1006. Undersökningen genomfördes under perioden 19-25 januari 2023.

Sammanfattning undersökning:

 • Nästan lika många (49%) som år 2021 (51%) kommer läsa det orangea kuvertet noga, fyra av tio (41%) kommer inte att läsa det noga.
 • Bland de som är pensionärer är det tre av tio (31%) som är nöjda med sin pension. Nära hälften (48%) uppger att de är missnöjda med den.
 • Nära fyra av tio (38%) uppger att deras oro kring pensionen ökat under 2022 pga. den fallande aktiemarknaden.
 • Sju av tio (69%) upplever det svenska pensionssystemet som komplext.
 • Bland de som inte studerar eller är pensionärer anser hälften (50%) att deras arbetsgivare är dålig på att informera/ge information kring pensionen och hur den kan placeras.
 • Nära tre av tio (28%) planerar gå i pension före 65 års ålder, bara en av tio (10%) vid 67 års ålder.
 • Bland de som inte är pensionärer planerar en av fyra (26%) att gå i pension före 65 års ålder, bara en av tio (11%) vid 67 års ålder.
 • Drygt fyra av tio (43%) anser att fondens hållbarhetsinriktning är viktig vid val av fond.
 • Bland de som har fonder på premiepensionstorget anser hälften (50%) att fondens hållbarhetsinriktning är viktig vid val av fond.
 • Drygt en tredjedel (35%) anser att pensionssystemet inte är jämställt.
 • Bland de som anser att pensionssystemet inte är jämställt är det en av fem (19%) som anser att det är ojämställt då vissa i större utsträckning oftare tar större ansvar för hushåll, barn och även arbetar deltid.
 • Det är signifikant färre som tror att ingen del av pensionen delas lika vid en skilsmässa (41% 2023 jfr. 52% 2021)."

Blåljus analys:

Hur kan det vara så, att politikerna inte lyssnar på vad folk vill när det kommer till pension? Svaret är att flertalet partier i riksdagen, alla utom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, sitter i Pensionsgruppen som serverar färdiga överenskommelser som sedan går på räls genom riksdagen utan verklig chans för opposition.

Att gå i pension tidigt, som många vill, kostar rejält ekonomiskt. Det kan handla om ett par tusen kronor i månaden i lägre pension livsvarigt, för varje år arbetslivet förkortas. På motsatt sätt, om man vill och orkar jobba längre blir pensionen mycket högre. Å andra sidan, kanske man inte hinner ha pensionen så länge innan slutet kommer.

För poliser gäller ju det statliga tjänstepensionsavtalet, PA16 avd I eller II. Det är i sig ett relativt bra avtal, som efter ett långt arbetsliv kan ge en aning guldkant på äldre dagar. Polisanställda har dessutom en särskild pensionsdel, Kåpan Extra, som ger ett rejält extra tillskott och är tänkt att ge någon möjlighet för den som vill sluta arbeta i rimlig ålder.

Den som beviljas delpension av arbetsgivaren kan orka jobba kvar längre i verksamheten, få lite extra ledigt, och samtidigt en rejält bättre pension än om man gått i helpension i stället.

För att kolla hur olika pensionsåldrar påverkar DIG, kolla på minpension.se (med bankid). Det kan ta en liten stund, men efter någon timma brukar de flesta få en god överblick av sin ekonomi som pensionär.