andersthornberg_caringotblad_katharinavonsydow september 2023
30 september 2023

Skarpa insatser för att bryta våldsvågen

Skarpa insatser för att bryta våldsvågen

En ny nationell särskild händelse. Förslaget "Bob" - som ska förebygga att unga lockas till gängkriminella. En "ny" lag om hemliga tvångsmedel som ger polisen utökade befogenheter. Alla skarpa insatser och förslag för att bekämpa det grova våld som kulminerat med vad som kan kallas "en sorgens månad". Åtgärder helt i linje med Polisförbundets tidigare förslag om en kriskommission. Nu kräver PF en översyn av den interna organisationen  som behöver utvecklas i (minst) samma takt som kraven på polisverksamheten ökar... Fler åtgärder/förslag kan förväntas...

September 2023 har varit en sorgens månad. Tolv personer har dött på grund av det besinningslösa våldet (11 skjutna och 1 sprängning). Vissa har varit "måltavlor", vissa har varit "misstag" eller "oskyldiga" ... ibland på grund av den oerfarenhet som "skytten" som höll i vapnet eller den som anlade sprängämnet.
Förslagen om åtgärder som lyfts i media har varit många t ex: att militären ska stötta polisen (för transport, bevakning av riksdags/regeringsbyggnader...), till förslag om "utegångsförbud"... 

Det vi de facto idag vet är:

 1. POLISFÖRBUNDETS FÖRSLAG OM SAMLING - KRISKOMMISSION
  På Expressen Debatt skriver Polisförbundets ordförande Katharina von Sydow: "Situationen saknar motstycke och mitt i den står svensk poliskår som gör allt de kan för att förhindra nya brott, för att snabbt komma på plats när brott har skett och för att utreda så att skyldiga kan lagföras och låsas in." 
  Polisförbundet lyfte redan i somras behovet av en kriskommission, där samhället tillsammans står upp mot våldet och med gemensamma krafter agerar emot det ökande grova våldet liksom rekryteringen av nya unga gängkriminella. "För att hantera den skoningslösa våldsvågen och andra komplexa utmaningar behöver Sverige en kraftfull och ansvarsfull polispolitik". (Läses "mångårig" 5<10 år).
  Katharina belyser att Polisen organisation utvecklas för långsamt. En Novus-undersökning visar att flertalet anser att "Styrning, kvalitet, kostnadseffektivitet, flexibilitet och resultat kan bli ännu bättre". "För det krävs en utvärdering och justering av organisationen", skriver Katharina von Sydow som kräver en ansvarsfull polispolitik för ett tryggare samhälle.
 2. POLISEN HAR BESLUTAT OM EN NY NATIONELL SÄRSKILD HÄNDELSE
  Dagens beslut innebär att Polisen därmed "kan effektivisera ledningen liksom inrikta och omfördela polisens förmågor (resurser) till det och där de som bäst behövs":
 3. FÖRSLAG SOM LÄMNAT TILL REGERINGEN - FÖR ATT FÖRHINDRA NYREKRYTERING 
  Vid dagens presskonferens presenterades förslaget om hur nyrekrytering av unga till kriminella gäng  kan motverkas (arbetsnamn Bob - barn och unga i organiserad brottslighet) som överlämnats till regeringen. 
  – Vi har sett att 14-åringar hör av sig till gäng och säger att de är beredda att mörda, sa Carin Götblad vid dagens poliskonferens på Kungsholmen.
  Tanken är att ett råd ska upprättas i vart och ett av de 95 lokalpolisområdena runtom i landet. Förhoppningen är ett mer strukturerat och fördjupat samarbete mellan polis, socialtjänst, skola, kriminalvården och sjukvård.

  Efter presskonferensen skrev Oisin Cantwell i Aftonbladet:
  "- De tre kvinnorna på dagens presskonferens har i vart fall begripit någonting så grundläggande som att det inte går att decimera gängen så länge nyrekryteringen inte stoppas." 
  Mer om förslaget Bob på Polisens hemsida.
 4. LAG OM (UTÖKAD) HEMLIGA TVÅNGSMEDEL PER 1 OKTOBER 
  Den nya utvidgade lagstiftningen innebär att polisen får möjlighet att använda hemliga tvångsmedel, som telefonavlyssning och hemlig dataavläsning, även mot personer i kriminella nätverk som inte är misstänkta för brott men som kan antas vara på väg att begå grova brott. Tidigare var det enbart tillåtet som ett led i polisens brottsbekämpning, om det fanns en skälig misstanke om brott mot specifika personer. 
  Länk till polisens hemsida
  – Den nya lagstiftningen ger oss möjlighet att komma in redan i planeringsfasen av brottskedjan, till exempel i ett skede när en någon delar ut ett uppdrag att döda en person. Det ger oss förutsättningar att förhindra att brottsligheten sker, men även att komma åt personer som befinner sig högre upp i de kriminella nätverken, anstiftarna säger Charlotta Höglund på polisen.se. 

Blåljuskommentar: Gläds åt positiva trender och tendenser som till exempel att allt fler tänker "alla behövs" och "alla kan hjälpa till". Vi behöver dela erfarenheter och perspektiv mer, inte minst mellan myndigheter. Och behovet av en översyn av Polismyndighetens "interna" organisation som Katharina von Sydows efterlyser är av stor vikt. Polismyndigheten behöver bli både smidigare och effektivare (läses administration - kommunikations-/och beslutsvägar). Blåljusanalysen är att "stuprörs-tänkandet" är tidsödande.