Skyddsombudens befogenheter rättigheter och skydd

Skyddsombudens befogenheter och skydd

Ta vara på möjligheten att lära mer om Arbetsmiljölagen och skyddsombudens befogenheter, rättigheter och skydd vid TCO Stockholms digitala föreläsning den 19 oktober 2023. Först till kvarn...

Skyddsombudet på en arbetsplats företräder arbetstagarna och verkar för en god arbetsmiljö. I skyddsombudets uppgifter ingår bland annat att vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall och se till att arbetsgivaren uppfyller arbetsmiljölagens krav.

Vad har skyddsombudet har för möjligheter...
... till insyn i arbetsgivarens verksamhet?
... att koppla in Arbetsmiljöverket? Eller 

... att stoppa arbetet på en arbetsplats?

Vad gäller för anställningsskyddet och rätten till betald ledighet?
Vilka situationer kan innebära att skyddsombudet hindras i sitt uppdrag?

Seminariet kommer att ge svar på dessa och fler frågor (kopplat till relevanta lagrum och intressanta rättsfall) liksom ge tillfälle till problembaserade gruppdiskussioner.

Seminariet är kostnadsfritt för förtroendevalda i TCO förbund.

Datum: Torsdag 2023-10-19 kl. 17:00 - 19:30.

Anmälan via länkhttps://www.sensus.se/kurser-och-evenemang/skyddsombud-befogenheter-rättigheter-och-skydd-306321/