skyddsombudens dag 2023
22 oktober 2023

Skyddsombudens dag 2023

Skyddsombudens dag 2023

Onsdagen den 25 oktober uppmärksammar vi det viktiga arbete alla våra skyddsombud utför varje dag - året runt... Det arbete som innebär en bättre arbetsmiljö för oss alla! Tack alla ni skyddsombud - för er kompetens, för ert engagemang och ert viktiga arbete! Vi bör alla ge en uppskattande enkel "klapp på axeln" till våra egna skyddsombud - eller överraska med "fin-fika". Men... Vet du ens vem Ditt lokala skyddsombud är?

Alla arbetsplatser ska ha ett skyddsombud. På arbetsplatser med kollektivavtal är det den lokala fackliga organisationen som i första hand utser skyddsombuden.

Ditt skyddsombud

  • vakar över din arbetsplats arbetsförhållanden - för att förhindra ohälsa och olycksfall
  • företräder dina kollegor i arbetsmiljöfrågor
  • hjälper alla medarbetare vid en arbetsskadeanmälan och
  • deltar med sin kunskap i arbetsplatsens "systematiska arbetsmiljöarbetet"

Och mycket mer.

Som yttersta "verktyg" - inom det egna skyddsområdet kan skyddsombud "begära åtgärder" och "stoppa arbetet" om omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa föreligger.

För medlemmar inom Polisförbundet erbjuds flera "steg"-utbildningar inom arbetsmiljöområdet.
Logga in på Polisförbundet - gå vidare till kurser...