hd högsta domstolen
15 maj 2023

"Snippa"-målet beviljas PT i HD

"Snippa"-målet beviljas PT i Högsta domstolen

Riksåklagaren Petra Lundh kommenterar att Högsta domstolen i dag beviljat prövningstillstånd i det uppmärksammade målet där en man friades för våldtäkt av en 10-årig flicka för att det var oklart vad flickan menade med ordet snippa.

Bild
riksåklagare Petra Lundh Foto Per Groth Pressbild

– Det är med tillfredsställelse som jag konstaterar att Högsta domstolen delar min bedömning att det är viktigt att målet prövas och att de nu beslutat att ta upp det för avgörande i frågan om det har begåtts rättegångsfel, säger riksåklagare Petra Lundh.

Riksåklagaren har i överklagandet gjort gällande att det förekommit rättegångsfel i hovrätten när det gäller hanteringen av målet inklusive prövningen av alternativa brottsrubriceringar inom ramen för gärningsbeskrivningen. Riksåklagaren har därför begärt att domen från Hovrätten för Västra Sverige ska undanröjas och att målet ska skickas tillbaka till hovrätten för ny rättegång.

Källa: Åklagarmyndighetens pressmeddelande
Relaterat: Riksåklagarens överklagande av hovrättsdomen
Foto: Pressbild/Per Groth