kjell ahlin med logga

Sommarhälsning & facklig uppdatering...

Sommarhälsning & facklig uppdatering...

Vi vill från förbundsregionstyrelsen i Stockholm önska er alla en skön och avkopplande semester, men i skrivande stund efter senaste händelserna under veckoslutet vecka 23, så känns det oroande inför sommaren.

Vi vet att alla våra medarbetare gör sitt yttersta för att förändra situationen i vår region och genom detta skapa ett tryggt samhälle där alla får plats och inte behöver vara rädda eller oroliga för att vistas i offentlig miljö.

Men det räcker nog inte bara med oss inom polismyndigheten för att uppnå detta. Det krävs att hela samhället bidrar, allt från politiken, socialtjänsten, skolan, näringslivet till ideella föreningar. Tillsammans kan vi skapa förändringar även om det kan ta tid. 

Polisförbundet har nu krävt en nationell kriskommission där samtliga riksdagspartier ska ingå med syfte att få fram en tydlig blocköverskridande handlingsplan. Detta kräver att partierna tar sig an frågan med ett perspektiv som går längre än den mandattid de sitter på. Det är inte läge att ta billiga poäng och kasta paj på varandra. Förbundsregionstyrelsen i Stockholm ställer sig bakom Polisförbundet nationellt i deras krav.

Nu över till något annat.

Vad händer i förhandlingsfrågorna?

  1. Just nu håller vi tillsammans med arbetsgivaren på att utvärdera sista revisionen i RALS 2020-10-01 –2023-09-30 och förhoppningsvis kan vi hitta förbättringsåtgärder som gör RALS-arbetet lite mindre administrativt och mer lätt förståeligt för så väl medarbetare som chefer.
  2. Vi vet att man partsgemensamt på nationell nivå ser över karriär och utvecklingsvägar med en förhoppning om att även hitta lösningar som gör att systemet kan fungera. I denna fråga kommer vi återkomma när vi fått en saklig information om hur arbetet framskridit.
  3. Vad det gäller industriavtalet så har det nog inte gått någon förbi att det är ett avtal på två år och där det totala revisonsvärdet landade på 7,4 procent. Vår förhandlingsorganisation OFR, som förhandlar mot arbetsgivarverket, ska förhoppningsvis vara klara med vårt RALS avtal till 1 oktober 2023. Mycket tyder på att förhandlingsparterna kommer att följa märket för industrin. När detta är klart kommer Polisförbundet starta upp förhandlingarna mot Polismyndigheten.
  4. Den 1 juni slöt Polisförbundet ett lokalt kollektivavtal (läs merom återkallelse eller avbrytande av semesterledighet. Avtalet bygger på att det krävs påtagligt förändrade verksamhetsbehov som inte kunnat förutses. Främst ska man vända sig till frivilliga, men det kan även beröra övriga och i dessa fall krävs en förhandling enligt ASA/Polis 27 § 3 mom. Ersättningen för ännu inte påbörjad semester som återkallas är 225kr/timme och för påbörjad semester som återkallas 300kr/timme. Nu hoppas vi självklart att avtalet inte behöver användas för ni behöver alla er semesterledighet.

Slutligen, passa nu på och njut av er semesterledighet tillsammans med familj, släkt och vänner. Njut av bad och sol, grillkvällar och allt annat ni gör.
Försök också koppla bort tankarna på arbetet för det finns kvar när ni kommer tillbaka, var så säkra.

En skön sommar och semester önskar Förbundsregionstyrelsen i Stockholm

Kjelle Ahlin