spt polis foto polisen se
20 april 2023

Stockholm avvaktar med nytt vapen

Stockholm avvaktar med nytt tjänstevapen

Polisen håller just nu på att byta tjänstepistol - Sig Sauer ska ersättas av Glock 45. Dock har flera anmält (Lisa) brister med de nya hölstren dels att det större uniforms-hölstret ger ben/höft smärta och att det civila hölstret är osäkert. Därför pausas införandet av nya tjänstevapnet i regionen och poliserna i region Stockholm fortsätter att bära Sig Sauer tills dess justa hölster finns på plats. 

Foto: Polisen

Se SVTs inslag - länk menar Fredrik Hagelin, huvudskyddsombudet i region mitt, i SVT-intervju, att byte av tjänstevapen är nödvändig och han betonar vikten av utbildning. Han beskriver också att en av de stora skillnaderna mellan det nya och det gamla vapnet gäller hanteringen när vapnet ska plockas isär. För att "frigöra" delarna på Glocken krävs en "blind avfyrning" det vill säga att trycka in avtryckaren, vilken innebär en förhöjd risk i hanteringen i jämförelse med Sig Sauer. Har "patron ur" inte gjorts går ett skott av. 
"Detta håller nu på att åtgärdas bl a genom att se över utbildningen, säkerhetshöjande åtgärder och rutiner för att minimera risker vid övergången till nytt vapen", säger Fredrik Hagelin i inslaget.

Vad Polisförbundet känner till just nu har tre vådaskott med det nya vapnet inträffat (under utbildning och ett på ett hotellrum). Ingen har skadats.

Bild
glock 45 med lampa Foto Polisen

Polisförbundets nationella huvudskyddsombud Patrik Danielsson, bevakar frågorna gällande det nya vapnet och säger till Polistidningen  

"– Om man går från ett vapensystem till ett annat så måste man lära om ett ryggmärgsbeteende. Det krävs ganska många övningstimmar för att bryta gamla mönster och lära in nya. Det kanske inte räcker med två dagars praktiskt plockande med vapnet och skjutövningar för att säga att nu är du färdig att bära vapnet." 

Patriks bedömning är att de vådaskott som skett beror på bristande utbildning. (Obs - ingen har skadats vid någon av dessa händelser).

Stockholm pausar införandet tills vidare
Polisregion Stockholm har beslutat att pausa införandet av nya tjänstevapnet baserat på de lisor om brister gällande hölster som bl a region Mitt anmält. Många bärare av det nya vapnet har rapporterat/anmält brister både gällande 

  1. uniforms-hölstret som är större och mer otympligt än det gamla och trycker mot ben/höft i polisbilen
  2. det civila "open top" hölstret som inte håller pistolen fastlåst

- Det är helt enkelt en fråga om god arbetsmiljö för vår personal. Vapnet är bra men utrustningen undermålig, säger Christian Agdur, polismästare och införandeansvarig i region Stockholm. Intill att fabrikören kan ge oss justa hölster avvaktar vi med utbildning och implementeringen av Glock 45.

När nya hölster kan förväntas är fortfarande oklart också efter onsdagens möte som behandlade frågan. Så tills vidare fortsätter poliserna i Stockholm att bära Sig Sauer - med lokala garantier om att reservdelar finns.

Hittills har cirka 1 000 poliser i hela landet genomgått utbildning (2 dagar) för bärande av Glock45.