brottsplats ammunition

Stoppa våldet - tillsätt en kriskommission nu!

Stoppa våldet - tillsätt en kriskommission nu!

Det grova våldet nådde under helgen nya nivåer med den urskillningslösa skjutningen i Farsta och skjutningar på flera andra platser i Stockholms län. Nu kräver Polisförbundet att regeringen tillsätter en blocköverskridande kriskommission för att gemensamt kraftsamla kring det eskalerande våldet.

Nu måste hela samhället mobilisera för att med gemensamma krafter stoppa våldets utveckling.

"Det här är ingenting som polisen ensam kan trycka tillbaka", skriver Polisförbundet på hemsidan.

Vi behöver också handling här och nu

 

Viktigt långsiktigt arbete mot den organiserade brottsligheten pågår. Men vi behöver också handling här och nu. Därför kräver Polisförbundet att regeringen omedelbart tillsätter en brett sammansatt nationell kriskommission för att gemensamt kraftsamla kring det eskalerande våldet.

POLISFÖRBUNDETS KRAV & VÄDJAN
- för en nationell samling som ska stävja våldsutvecklingen...

  1. Samtliga riksdagspartier ska ingå i kommissionen – det är inte läge för fortsatt politisk munhuggning och positionering.
  2. Ta snabbt fram en tydlig blocköverskridande handlingsplan för en gemensam krismobilisering med syfte att med gemensamma krafter stoppa den pågående våldsspiralen.
  3. Involvera kommuner, regioner, näringsliv och civilsamhälle i arbetet – alla måste ta ansvar för att hjälpa polisen att trycka tillbaka gängen.
  4. Kommunicera till allmänheten om vikten av att hjälpa polisen – det som är en särskild händelse för polisen är också en särskild händelse för samhället.

Det vi ser hända med skjutningarna är ett hot inte bara mot enskilda individer utan mot hela vårt samhälle så som vi känner det. Därför måste skjutningarna upphöra och tryggheten återskapas. Ingen mer ska dö.

Källa Polisförbundet