delpension
8 november 2023

Stora olikheter vid beslut om delpension

Stora olikheter vid beslut om delpension

Blåljus tagit del av nationell statistik gällande beviljade ansökningar om delpension hösten 2023. Konstaterar stora skillnader mellan landets olika polisregioner. Gläds med de sökande i polisregion Syd där 95 procent av ansökningarna beviljades (vilket ger möjlighet till fler yrkesverksamma år och bättre ekonomi som pensionär). I polisregion Stockholm beviljades 3 av 49 ansökningar (6 procent).

I polisregion Syd beviljades 22 av 23 ansökningar.
I polisregion Stockholm beviljades 3 av 49 ansökningar. Flertalet av de sökande i region Stockholm har funktioner på utredningssidan (UL).

Nationell statistik 
Per polisregion 
Syd: 23/22 (95%)
Bergslagen: 16/9 (56%)
Väst: 36/20 (55%)
Öst: 15/7 (46%)
Nord: 12/5 (41%)
Mitt: 16/4  (25%)
Stockholm: 49/3 (6%)
(167 ansökningar om delpension varav 70 beviljades)

Per avdelning - mer än varannan ansökan beviljad
NoA: 7/6 (85%)
HR: 3/1 (33%)
EA: 3/1 (33%)
RA: 2/0 (0%)
RPCk: 0/0
Särskilda utredningar: 3/1 (33%)
Kommunikationsavdelningen: 1/0 (0%)
IT: 0/0

Nationellt forensiskt centrum: 3/2 (66%)
Säkerhetsavdelningen: 2/2 (100%)
(24 ansökningar om delpension varav 13 beviljades)

Blåljuskommentar:
Klargörande 1: Möjligheten till delpension är ingen rättighet utan en möjlighet.
Klargörande 2: 
Arbetsgivaren (polisregionen) beslutar ytterst om varje enskild ansökan. 
Reflekterar över Polismyndighetens "likhetssträvan" i många frågor. Exempelvis myndighetens lönepolicy med "lika ingångslön" oavsett var i landet man bor/verkar. Skillnaderna gällande "förmånen" om möjlighet till delpension borde i den andan inte vara så stor som den är (6% - 95%). Gläds självklart över att poliserna i region Syd ges möjlighet till viss avlastning i arbetsuppdraget, som kan leda till fler yrkesverksamma år - och senare en bättre ekonomi som pensionär. Att många slitit hårt under många år i Stockholm sedan över tio år förnekas inte längre, och arbetsbelastningen bara ökar och ökar..., både i det yttre som det inre/utredande uppdraget där oftast de äldre poliserna.
Hela landets poliser kommer sannolikt fortsatt behöva stötta Stockholm under många år framöver... Förhoppningsvis är inte NFO:n (*) orsak till de många avslagna ansökningarna om delpension i region Stockholm (- skulle kunna anses som en negativ dubbel-bestraffning).

* NFO = nationell förstärkningsorganisation