Mattias Andersson

"Stort tack för era insatser"

"Stort tack för era insatser"

Mattias Andersson, tillförordnad regionpolischef i Stockholm, gav vid gårdagens RSLG, en rapport om den aktuella lägesbilden och det ansträngda läget i regionen. Just nu är 489 personer häktade.

RSLG, regionens strategiska ledningsgrupp

– Vi kan konstatera att vi har 489 häktade idag. Ett oerhört ansträngt läge när det gäller skjutvapenvåldet. Vi har det vi kallar för SH Harriet, där har vi mellanösternkonflikten som påverkar oss i vardagen. Säger Mattias Andersson och beskrev också att ledningsgruppen diskuterat vilka konsekvenser ett fortsatt operativt tryck kan innebära och att ett operativt centrum ROC bildats, tillsammans med samverkansparters som ingår i Samverkan Stockholmsregionen.

– Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla! Ni sliter oerhört hårt och gör ett fantastiskt bra arbete oavsett vad ni gör i organisationen. Vi fortsätter gripa och vi ligger tidigt innan brotten sker, vilket jag är väldigt glad för. Så stort tack för era insatser!

Källa: Intrapolis