polis emblem

Studera till polis - på deltid!

Studera till polis - på deltid!

Pilotprojektet att studera till polis på deltid, DPU, ges bara för ett fåtal lokala polisområden i glesbygden dit Polismyndigheten vill attrahera nya poliser. Utbildningsformen vänder sig till de som bor eller vill bo och arbeta i Norduppland (Bergslagen, Mitt och Öst). Ansök senast 25 april. Utbildningen startar januari 2024.

Det skriver polisen på sin hemsida (läs mer)

– Jag hoppas att denna utbildningsform kan ge småbarnsföräldrar och de som redan flyttat hemifrån och skaffat sig lån, en större möjlighet att utbilda sig till polis.

- Många upplever att de inte har möjlighet att utbilda sig när de nått en viss punkt i livet men vi vill gärna få sökande som är mitt i livet och som har skaffat sig livserfarenhet och erfarenhet via andra yrken som kan vara ett komplement till polisyrket, säger Anette Bodin, attrahera-samordnare i polisområde Uppsala.

Piloten erbjuder utbildning på halvfart (2,5 år) och möjliggör jobb/inkomst vid sidan om studier. Utbildningsmålen är desamma som för polisprogrammet och leder till en polisexamen.

Läs mer via länken ovan

Blåljuskommentar: Välkomnar att utbudet av alternativa utbildningar till polisyrket fortsätter att växa. Vid sidan om traditionell polisutbildning (på flera lärosäten), distansutbildning, verksamhetsinriktad utbildning, VPU (för redan anställda), funktionsinriktad utbildning, FPU (personer med kompetens som myndigheten efterfrågar anställs och därefter går polisutbildning) testas nu också deltidsutbildningen, DPU.