jul hälsning pf stockholm julhälsning

Tack för extraordinära insatser 2023!

Tack för extraordinära insatser 2023!

Ett osannolikt utmanande år för poliserna i Sveriges huvudstad går mot sitt slut... 

Ett år som krävt oerhörda arbetsinsatser och ställt utomordentligt höga krav på våra medlemmar - i form av tillgänglighet, flexibilitet, många personligt jobbiga ärenden och komplexa utredningar med mera. 

Tack alla ni som outtröttligt gör allt ni kan, varje dag, året runt för ett tryggare Stockholm.

Också Tack alla ni – runtom i hela Sverige - som kan och vill stötta oss i detta uppdrag.

Från oss alla - till Er alla...

God Jul och Gott Nytt 2024!
 

Regionstyrelsen i Stockholm