AMV arbetsmiljöverket logo arbetsmiljö

TCO: Kritisk till uppdaterat regelverk

TCO: Kritisk till uppdaterat regelverk

Arbetsmiljöverket har uppdaterat sitt regelverk. Resultatet innebär en förskjutning bort från samverkan med skyddsombud och ett osynliggörande av ombudets roll, skriver TCO:s arbetsmiljöutredare Martine Syrjänen Stålberg på ArbetsVärlden Debatt med rubriken ”Arbetsmiljöverket ger arbetsgivare mer makt”.

Martine skriver bland annat ”För sju år sedan initierade Arbetsmiljöverket en stor förändring av de föreskrifter som reglerar arbetsmiljön på landets arbetsplatser. Det tyckte vi var välkommet, eftersom vissa föreskrifter har 40 år på nacken.”

TCO har dock identifierat brister i de nya reglerna, som kan innebära nackdelar för anställdas rätt att medverka samt skyddsombudens rätt att samverka.
Vad gäller just skyddsombudens roll har Arbetsmiljöverket delvis backat efter vår kritik, och tagit tillbaka vissa felaktiga utgångspunkter i åtminstone en föreskrift.”

Läs hela artikeln https://www.arbetsvarlden.se/debatt/tco-arbetsmiljoverket-ger-arbetsgivare-mer-makt/