hector lundh von sydow 2023 debatt

Tipsen till ny rikspolischef-duo

Tipsen till ny rikspolischef-duo: "Så når vi målen"

Regeringens uppdrag till nya rikspolischefen och hennes biträdande är "bra, korta och koncisa", men säger inget om hur målen ska uppnås. Det konstaterar Polisförbundet som i dagens debattartikel  i Göteborgs-Posten med uppmaning att fokus läggs på: 1) Effektivisera organisationen 2) Utveckla brottsbekämpningen 3) Gör polisyrket attraktivt.

Här är några av de utmaningar de nya rikspolischeferna – och regeringen – behöver ta tag i för att nå målen:

Länk Polisförbundets debattartikel i Göteborgsposten idag:

"I ett av de svåraste lägena svensk polis befunnit sig i har vi nu en ny rikspolischef i Petra Lundh och en biträdande rikspolischef i Stefan Hector. Det är välkomna val i en svår tid med skjutningar, sprängningar, terrorhot och en organiserad brottslighet som äter sig in i välfärdssystemen.

Kraven är bra, korta och koncisa.

Lösningarna desto mer komplexa.

Här är några av de utmaningar de nya rikspolischeferna – och regeringen – behöver ta tag i för att nå målen:

 1. Effektivisera organisationen. Polisen är en organisation tyngd av administration och har ovanpå det problem med struktur, ledning och styrning – stödverksamheten uppfattas kravställa mer än stötta och alltför många beslutsmandat har hamnat på sidan av den operativa verksamheten.
  Här behöver två olika effektiviseringsbeslut fattas.
  1. Inför administrativt stöd till poliser.
  Det kan frigöra motsvarande 1 900 polisiära årsarbetskrafter för utrednings- och ingripandeverksamhet.
  2. Gör en ny granskning av Polisens kvalitet, effektivitet och styrning.
  Det sker snabbast och mest effektivt genom att regeringen ger Statskontoret i uppdrag att följa upp sitt tidigare arbete – så att de därmed kan stötta Polismyndigheten i det nödvändiga förändringsarbetet.
 2. Utveckla brottsbekämpningen. Varken arbetsverktyg, vidareutbildningar, metodutveckling eller personalresurser matchar i dag polisverksamhetens och samhällets fulla behov. För en framgångsrik verksamhet behöver polisorganisationen veta mer exakt vad man behöver för att kunna leverera i form av fler uppklarade brott samt en mer lokalt synlig och trygghetsskapande polis. Rikspolischeferna behöver därför besluta om så kallade verksamhetsanalyser som utgår från den lokala nivån, från behoven i polisverksamhetens kapillärer.
 3. Gör polisyrket attraktivt.Polisbristen gör att Polismyndigheten inte fullt ut kan leverera i uppdragets samtliga delar och poliserna måste därför bli fler. Samtidigt kan polistillväxt inte ske till vilket pris som helst. Sker den för snabbt riskerar den att skada verksamheten, försämra arbetsmiljön och sänka både kvaliteten i utredningar och tryggheten ute på gator och torg – samtidigt som missnöjda, erfarna poliser lämnar yrket. Här har rikspolischeferna ett stort jobb att göra genom att stå upp för den kår som vet både vad man behöver och vad man mäktar med när det gäller tillväxten av nya kollegor. Samtidigt behöver de fortsätta påbörjade arbeten med löner och villkor, utvecklingsmöjligheter och ett ökad skydd mot hot och våld. Men också med det påbörjade arbetet mot den skadliga tystnadskulturen inom myndigheten.

Petra Lundh och Stefan Hector, det är ett oerhört svårt uppdrag ni har tagit er an, men ett av de absolut viktigaste i dessa tider. Ni står nu i spetsen för en nystart som vi hoppas kommer att leda till både en bättre polisorganisation och till ett tryggare samhälle. Polisförbundet står redo som en konstruktiv part i det arbetet.

Katharina von Sydow, ordförande i Polisförbundet"