Två 15-åringar dömda för bl a försök till mord

Två 15-åringar dömda för bl a försök till mord i Gubbängen

Södertörns tingsrätt har dömt två 15-åringar för bland annat försök till mord och grovt olaga hot för att ha skjutit med ett automatvapen och en pistol mot två lägenheter i Gubbängen. En tredje person döms för medhjälp till grovt olaga hot genom att ha skjutsat 15-åringarna till adressen vid en av skjutningarna.

Källa: Nyheter Tingsrätten
Händelsen: Den 28 december 2022 avlossades skott med ett automatvapen och en pistol mot en lägenhet i Gubbängen där tidigare en efterlyst person varit folkbokförd. Skotten träffade fasad, balkong och fönster och flera skott gick in i lägenheten. Knappt ett dygn senare återvände gärningsmännen till samma bostadsområde och sköt på nytt mot en dörr till en annan lägenhet där en äldre man bodde vid tidpunkten. Enligt åklagarens hypotes tog gärnings­männen fel portuppgång och kom således att skjuta mot fel lägenhetsdörr. Den äldre mannen befann sig i lägenheten vid tidpunkten för skjutningen, men träffades inte av skotten.

”Tingsrätten har bedömt den första skjutningen som grovt olaga, eftersom ingen var hemma och det därför inte var möjligt att döma för försök till mord. Vid den andra skjutningen var lägenhetsinnehavaren hemma och gärningen bedömdes som försök till mord. Att gärningsmännen eventuellt sköt mot fel dörr spelade ingen roll för deras ansvar.” Säger en av rådmännen i samband med att domen presenterades (B 20015-22).

Dom
De två 15-åringarna döms sluten ungdomsvård i ett år och tio månader + skadestånd. Båda döms även för andra brott.(Straffvärdet för den samlade brottsligheten uppgår till 15 års fängelse för en vuxen person.)
Påföljden har tagit hänsyn till deras unga ålder.
De två 15-åringarna är för närvarande placerade på SiS-hem.

Den person som dömdes för medhjälp till grovt olaga hot dömdes till ett års fängelse + skadestånd.
(I domen framgår att personen ska vara kvar i häkte).


Blåljuskommentar: Den ”genomsnittlige tonårsmördaren” är inte okänd, inte för polisen, inte för skolan, inte för socialtjänsten, inte för lokalsamhället... I historiken finns drogmissbruk, tidigare straff/förekomst i brottsregister, problem i grundskolan och inte sällan kontakter/utredningar/omhändertaganden i socialtjänstens regi m.m.
Ändå fortsätter/tillåts en fortsatt brottskarriär och åldern på de som brottsdebuterar blir allt yngre.
En frustrerande utveckling för de många som vill göra skillnad – och det är många - som vill förhindra eller tidigt bryta en ung persons både brottsdebut liksom brottskarriär.
Bara de senaste månaderna har media rapporterat om hur erfarna och drivna poliser ”lämnat in brickan” för att kunna brottsförebygga mer effektivt i en annan roll än den polisiära dvs i en civil roll med ex det kommunala perspektivet som bas. Christoffer Bohman är en av dem – länk dn-artikel - betalvägg En annan är Emir Gazibegovic, som blir ny (civil) säkerhetschef i Södertälje kommun – länk dn-artikel.
Det börjar med ett steg/en byggsten, dvs att vara på plats dag efter dag, bli igenkänd och bygga kontakt/tillit. Med det som bas, därefter börja bygga upp starka, effektiva och drivna ”lagliga nätverk” i det lokala samhället - tillsammans med de alla andra goda krafter/viljor (+ lagliga "teknik-IT-muskler"). Är troligen långt mer effektivt (både för individen/familjen liksom samhällsekonomiskt) än "bara" strängare straff, även om brott som begås av unga också måste utredas och dom utdömas.
Att behålla polisiär kompetens och erfarenhet är självklart en annan central byggsten i rättsväsendet m
ål att "säkerställa den enskildes rättssäkerhet och rättstrygghet".