Tyck till om Polisen som arbetsplats

Tyck till om Polisen som arbetsplats

Under perioden 11–23 april genomförs en undersökning för att ta reda på i vilken utsträckning medarbetare ser Polismyndigheten som en arbetsplats där man trivs, utvecklas och vill vara kvar. Undersökningens resulterar i ett attraktivt arbetsplatsindex (AAI). Detta är andra året undersökningen genomförs. Var med och bidra du också!

Svara och hjälp till att utveckla Polismyndigheten som arbetsplats.

Undersökningen sker en gång per år för att möjliggöra en mätning över tid och den första undersökningen genomfördes i april 2021.

  • Undersökningen bygger på Polismyndighetens sju områden för en attraktiv arbetsgivare.
  • Enkäten omfattar 21 frågor
  • Undersökningen går ut till cirka 11 000 slumpmässigt utvalda medarbetare i hela myndigheten,
  • Resultatet bryts ned på region/avdelning med fler än 100 anställda.

Svaren behandlas anonymt.

Blåljuskommentar: Har självklart gett sitt bidrag. Gör det du också!