AMV arbetsmiljöverket logo arbetsmiljö

Tydlig vilja att förbättra arbetsmiljöarbetet

”Tydlig vilja att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet”

Arbetsmiljöverket inledde ett tillsynsärende efter Mats Löfvings tragiska död i februari 2023. Utredningen visade på stora brister i Polismyndighetens arbetsmiljöarbete, vilket lett till skarp kritik och krav på åtgärder från Polisförbundet och Arbetsmiljöverket. Efter Arbetsmiljöverkets föreläggande i augusti har nu Polismyndigheten en handlingsplan för att åtgärda bristerna.

Pressmeddelande Polisförbundet

– Vi ser en tydlig vilja att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet, Polismyndigheten har förstått allvaret och agerat på vår kritik, säger Katharina von Sydow, förbundsordförande i Polisförbundet.

De åtgärder som identifierats ska stärka Polismyndighetens arbete mot kränkande särbehandling och utveckla myndighetens krisstödsarbete. Utbildningsinsatser för att öka kunskapen hos chefer är en viktig del i detta. Polismyndigheten ska också systematiskt sprida verktyg för reflektion i vardagen. En annan åtgärd är checklista för att säkerställa att polisanställda ges rätt krisstöd i utmanande situationer. En struktur för att följa upp arbetet är på plats. De två nationella huvudskyddsombuden har samverkat med Polismyndigheten i arbetet.

– Vi har identifierat risker och tagit fram åtgärder i god samverkan. Nu fortsätter arbetet, Polisförbundet kommer att noga följa upp hur detta omsätts i praktiken på Polismyndigheten, säger Patrik Danielsson, nationellt huvudskyddsombud, Polisförbundet.

Arbetsmiljöverket ger nu beskedet att myndigheten är nöjd med hur de identifierade riskerna ska tas om hand och hur de ska följas uppDärmed har Arbetsmiljöverket nu avslutat det tillsynsärende som inleddes i februari 2023.

– Det som skett är djupt tragiskt, det här får aldrig ske igen. Vi har under hela processen arbetat för att de allvarliga brister som framkommit ska åtgärdas så att Sveriges poliser kan känna sig trygga med att arbetsgivaren tar sitt arbetsmiljöansvar på allvar, säger Katharina von Sydow.


Processen: Den 23 maj 2023 lämnade Polismyndigheten in sin utredning till Arbetsmiljöverket, de två nationella huvudskyddsombuden samt det regionalt samordnande huvudskyddsombudet skickade veckan därefter in sin inlaga till utredningen.
Arbetsmiljöverket kom med en underrättelse den 3 juli. Polismyndigheten gav ett muntligt svar på dessa den 30 augusti och ett skriftligt svar den 31 augusti. Arbetsmiljöverket förelade Polismyndigheten att genomföra vissa åtgärder. Polismyndigheten inkom med en skriftlig redovisning av hur myndigheten skulle genomföra åtgärderna den 15 november. Den 1 december kom Arbetsmiljöverkets utlåtande över Polismyndighetens åtgärder och handlingsplan vilket innebär att tillsynsärendet är avslutat.

Länkar till övriga kommentarer i ärendet:

1 september: Vi kommenterar Polismyndighetens redovisning till Arbetsmiljöverket - Polisförbundet (polisforbundet.se)

3 juli: Polisförbundet kommenterar Arbetsmiljöverkets underrättelse - Polisförbundet (polisforbundet.se)

1 juni: Stora brister i hantering av personalärende - Polisförbundet (polisforbundet.se)

26 maj: Kommentar till Polismyndighetens arbetsmiljöutredning - Polisförbundet (polisforbundet.se)