saco s polisen collage

Tystnadskultur inget nytt fenomen

Tystnadskultur inget nytt fenomen

Reaktionerna efter Ekots lördagsintervju med rikspolischefen fortsätter. I dagens P1 Morgon gav Lena Amorøe, nationellt huvudskyddsombud inom Polismyndigheten (Saco-s Polisen), röst för vad hon fått till sig från olika medarbetare, bland annat gällande tystnadskulturen.

I P1 Morgon säger Lena Amorøe bland annat att hon fått till sig medarbetares tankar, reaktioner, frustration efter lördagsintervjun med anledning av att Thornberg säger "att det är viktigt att säga som det är" när man diskuterar tystnadskulturen med honom. 

- Min erfarenhet som nationellt huvudskyddsombud, som dagligen har kontakt med polisanställda, är att jag får en helt annan bild. 
- Thornberg talar om det och att han vill adressera detta (red not tystnadskulturen). Men det här är inte ett nytt fenomen inom myndigheten.

Lena lyfter att medarbetare är rädda för att "räcka upp handen och påtala saker", att man upplever "svågerpolitik och vänskapskorruption",  att man upplever att "chefer inte lyssnar in medarbetarna", men påtalar också att det självklart finns "platser och chefer som fungerar på ett ypperligt sätt". 

Det spelar ingen roll hur mycket styrdokument och riktlinjer vi har, om de inte fungerar i sak.

Lena Amorøe, nationellt huvudskyddsombud Polismyndigheten (Saco-s Polisen)

Rikspolischefen hade inte möjlighet att delta i intervju men hälsar att myndigheten jobbar aktivt i frågan och bland annat infört verktyg: visselblåsarfuktion, uppdragskompassen. 

- Det låter som väldigt bra verktyg. Men det är också Thornbergs ansvar att se till att det verkligen fungerar.
- Jag kan se att vi har dessa verktyg på plats men om vi inte följer upp och ser till att de används i verksamheten och att de får den effekt som vi önskar, spelar ingen roll hur mycket styrdokument och riktlinjer vi har - om de inte fungerar i sak, säger Lena Amorøe.

Hör inslaget som börjar 1:39:50 in i sändningen: