regional arbetsmiljodag 2023

Uppskattad Arbetsmiljödag

Uppskattad Arbetsmiljödag 2023

"Det här är en viktig dag. Håll inte tillbaka era åsikter." Uppmanade Erik Widstrand, Stockholms tf biträdande regionpolischef, när han hälsade alla välkomna till regionens årliga Arbetsmiljödag 2023. En dag med stort fokus på bemötande. 

Regionens årliga Arbetsmiljödag hade i år fokus på "bemötandet av nya medarbetare" (såväl polisaspiranter som nya civilanställda, liksom interna nytillsättningar...). De dryga 60-talet deltagarna delade perspektiv av sitt "nuläge" liksom framtida behov vad. Även vikten av att höja medarbetares säkerhetsmedvetande diskuterades.

Årets inbjudna var olika chefer på polisområde och enheter med egna huvudskyddsombud, samt representanter från arbetstagarorganisationer, regionens arbetsmiljöspecialister (HR), poliser som genomgått FPU (funktionsinriktad polisutbildning), poliser som nyligen varit polisaspiranter m.fl. Dagen arrangerades av regionkansliet.

Stockholms mottagar-arbete i "framkant"
Stockholmsregionen tar emot cirka 400 nya polisaspiranter per år. I den slutliga delen av sin utbildning, "polisapsiranten" tilldelas varje elev en instruktör med uppdrag är att agera som stöd/vägledare i det praktiska polisarbetet i vardagsuppdraget. 

Elisabet och Sebastian, regionala aspirantantsvariga, beskrev aspirant-organisationen liksom det pågående utvecklingsarbetet. Ett pionjärarbete som nu också andra regioner/nationellt följer med intresse. De presenterade också resultaten av hur den senaste aspirant-kullen upplevt sitt "mottagande", "bemötandet" och "stöd" där de gjort "aspiranten" (baserat på svar från 136 av 172 polisaspiranter). Generellt är 9 av 10 nöjda med mottagande, bemötande, stöd... (även om lokala skillnader förekommer). Men regionledningen liksom aspirantorganisationen i Stockholm anser "Vi kan bättre". 

Gruppdiskussion om vikten av ett bra bemötande av polisaspiranter som kommer ut på olika arbetsplatserna liksom instruktörernas/handledarnas roll och förutsättningar. En nyhet är att aspirant-instruktörernas utbildning i Stockholm kommer att utökas (fördubblas) från en till två dagar. Diskussionerna vidgades snabb till vikten och insikter av "bemötande", "introduktion" av "alla nyanställda", oavsett om en ny funktion tillsätts "internt" eller om någon anställs "utifrån".

Blåljuskommentar: En både väl planerad och väl organiserad dag. Med fokus på viktiga frågor och direkta lösningar. Ser fram emot vad resultaten vid nästa års arbetsmiljödag visar.