polisemblem 2022

Vad är dubbel kompetens värd?

Vad är "dubbel kompetens" värd?

I senaste Polistidningen hörs röster från några som gått från en civil anställning inom polisen till att vara anställd som polis - och vad det inneburit för deras arbetsvillkor.  Bland annat nämns "uteblivna lönepåslag", "stängda karriärvägar", "tillbaka till provanställning"... 

Rösterna kommer från de som vidareutbildat sig till poliser genom myndighetens så kallade funktonsinriktade polisutbildningen (FPU). Läs hela artikeln Länk till Per Hagströms artikel i Polistidningen med rubriken ”Mindre kompetent” efter funktionsutbildning"

Generellt handlar FPU-polisernas missnöje om att de trots sina "dubbla kompetenser" i sin roll som nyanställd polis i arbetsgivarens ögon - värderas lägre än när de endast var civilt anställda, att anställningen som polis - som polisassistent - i Polismyndigheten gett lägre "värde", där inte minst titulatur/gradbeteckningen som polis stänger framtida "karriärvägar" inom Polismyndigheten.

Blåljuskommentar: "Dubbla kompetenser" inte ovanligt men har aldrig belönats Många av de som klev in på polisutbildningen under 80-90-talet hade eftergymnasial/högskole- universitetsutbildning/yrkeserfarenhet i ryggsäcken. Möjligheten fanns eftersom polisutbildningen då var "betald" (minimilön). Dessa extra-kompetenser lönesattes aldrig av arbetsgivaren, inte minst för att s k  "individuell lönesättning" inte fanns som idag. Och trots regeringens uppdrag 2017 om karriärvägar för poliser (höjd lön) utan att behöva bli chef - finns ännu inget annat än lösa skisser utan lönegarantier om hur polisers ökade kompetens ska värderas (läses ge högre lön).
För högre lön gäller fortfarande
- "chefs-spåret" alternativt
- ny anställning på besläktad nationell avdelning/myndighet.
- eller privat/kommunal anställning - dvs lämna polisen.