pengaregn insandare putte administration

Vårdens ökande administration

Vårdens ökande administration - känns den igen?

Debatten om överadministration inom vården har tagit ny fart. I TV4-studion beskrivs utvecklingen av två professorer om hur de administrativa uppgifterna växer - inte bara inom vårdsektorn - på bekostnad av kärnverksamheten. Känns det igen?

Jonna Bornemark är professor i filosofi, och Johan Alvehus är professor i tjänstevetenskap.

Se hela inslaget i TV Nyheter (ca 7 min)

Ett axplock ur inslaget om

  • hur antalet administrativ personal ökat
  • hur administrationen för de som jobbar i kärnverksamheten ökat (som tränger undan arbete med patienter/klienter)
  • hur administrationen sedan början av 2000-talet växt i förhållande till kärnverksamheten 

- Cirka 50 procent av arbetstiden för personalen på en vårdcentral ägnas till administrativa uppgifter, sa Johan Alvehus.

Orsakerna bakom 
1. Kunskapssynen - manualer och riktlinjer vs den professionella "omdömeskunskapen"

- Det här gäller inte bara vården utan hela samhället på så många olika plan, säger Jonna Bornemark. Vi tänker att kunskap ska utgå från evidenz som leder till manualer, riktlinjer... och sen ska personalen i kärnverksamheten bara göra som det står. Det är en kunskapssyn glömmer bort professionellt omdöme. Manualerna är väldigt snäva och ska fungera på så väldigt många olika fall, medan omdömeskunskap är vad som är rätt i den här situationen med just den här patienten just idag... 

2. Privatiseringar (med krav om detaljstyrning för att bevaka vinster m.m.)
Ett systemet som har smittat av sig på verksamheter i regional regi, kommunal regi.

3. Andra mekanismer påverkar
Exempelvis det externa tryck som finns på organisationer att redovisa, kvalitetssäkra system, hållbarhetsplaner m.m. i sin verksamhet (arbetsuppgifter som någon måste utföra). Dels s k "elevering" - där tidigare verksamhetsnära administratörer rör sig uppåt i organisationen (till funktioner med högre status) och då gör sig av med "mindre statusfyllda" uppgifter, arbetsuppgifter som spiller över på dom längre ned. 

Vad kan göras?
Jonna Bornemark: Till att börja med måste vi sätta kärnverksamheten i fokus. Och fråga oss "Vad behöver kärnverksamheten för att fungera så bra som möjligt".

Blåljuskommentar: Beskrivningen av den expanderade administrationen skulle kunna gälla Polisen. Polisförbundet har sedan flera år sett hur administrationen ökat och "tryckt på" för att det införs administrativa stöd för att frigöra tid till poliser i kärnverksamheten - både i yttre tjänst liksom utredare. Vi får aldrig glömma vilka vi jobbar för (ett tryggt och säkert samhälle för alla medborgare).