sveriges domstolar domstol domstolsverket
1 november 2023

Varje länk är viktig

Varje länk är viktig

Samtidigt som den pågående våldsvågen ställer nya krav på hela rättskedjan har flera tingsrätter i Stockholmsområdet aviserats om mindre resurser nästa år. Bland annat berörs Solna och Södertörn tingsrätt, två tingsrätter som nu har att hantera rekordmånga grova brottsutredningar.

En orsak är att Domstolsverkets resursfördelningsmodell utgår från ”antalet” mål rätten hanterat de senaste två åren - ej målens omfattning eller komplexitet, enligt inslaget.

Hör bland annat Eva-Lena Norgren, lagman vid Södertörns tingsrätt, beskriva ett exceptionellt läge med fler grova brottmål än någonsin.