gängsnack rekrytering unga gäng

Varningstecken: "Rekrytering pågår"

Varningstecken: "Rekrytering pågår"

Foldern "Gängsnacket" vänder sig till föräldrar och andra viktiga vuxna för att upplysa om hur kriminella gäng rekryterar barn. Nu blir foldern tillgänglig för alla att använda och sprida. – Vi måste alla kroka arm, arbetet att motverka nyrekryteringen har aldrig varit viktigare, säger Emma Ravald, verksamhetsutvecklare i polisregion Mitt.

Som en del i det brottsförebyggande arbetet har länsstyrelserna tillsammans med polisen och ett stort referensnätverk tagit fram en folder om hur kriminella gäng rekryterar barn.

Den 11 oktober lanseras foldern inom länsstyrelserna och kommer sen att spridas till landets kommuner, som uppmanas sprida inom sina verksamheter, skolan och andra platser där den kan göra nytta. För polisen är det också ett efterfrågat material som redan har börjat användas så smått.

– Vi måste alla kroka arm... Det har aldrig varit viktigare än nu

Emma Ravald, polisregion Mitt

– Vi måste alla kroka arm och det är bra med en grund när vi pratar om riskfaktorer och stöd med föräldrar och andra vuxna. Arbetet med att motverka nyrekrytering kan aldrig pausas och det har aldrig varit viktigare än nu, säger Emma Ravald, verksamhetsutvecklare, UB Mitt som har ingått samverkan med länsstyrelserna.

Foldern riktar sig direkt till föräldrar och andra viktiga vuxna och lyfter bland annat varningstecken att vara vaksam på och vilket stöd som finns i samhället om man känner oro för ett barn.

Lotta Thyni, kommunpolis i Botkyrka, har haft med sig foldern under samverkansmöten med socialtjänsten och under evenemanget Stora grundskoledagen i samband med skolstart.

– Foldern är ett jätteviktigt verktyg som kan användas av alla som möter barn och vuxna i sitt arbete, men även inom föreningslivet. Vi kommer att lyfta foldern när vi möter skolpersonal från de olika rektorsområdena nu i höst. Ingen lärare ska behöva gå från skolan med en oro, foldern kan ge kunskap om hur man kan förhindra och försvåra att barn hamnar snett. Och det är viktigt att man vet var man kan vända sig för stöd.

Ur foldern: Några varningstecken du ska vara uppmärksam på är:
➜ Om ditt barn börjar ljuga eller dölja saker
➜ Börjar umgås med nya, äldre ungdomar eller vuxna
➜ Kommer hem med nya kläder eller ny telefon
➜ Slutar be dig om pengar eller verkar ha mer egna pengar
➜ Skickar eller tar emot misstänkt många eller stora betalningar (via Swish eller bankkonto)
➜ Börjar ha två mobiler
➜ Uttrycker sig annorlunda, nya åsikter och värderingar

Självklart gör Blåljus vad vi kan för att sprida folderns viktiga tips och information om var stöd finns att få... till berörda föräldrar, syskon, viktiga vuxna, tränare, lärare, förskolepersonal, poliser... Som Emma sa: "Vi måste alla kroka arm".

Källa: Intrapolis