Polisexpert
8 februari 2023

Vill Du utbilda dig till polis med lön?

Vill Du utbilda dig till polis med lön?

Den 16 februari är sista chansen för denna gång att få studera till polis med lön under studietiden. Är du specialisten som också vill bli polis? Nu kan du söka den funktionsinriktade polisutbildningen om du arbetar som exempelvis jurist, ekonom, IT-forensiker, socionom, utredare eller har annan akademisk bakgrund.

Den funktionsinriktade utbildningen är en komprimerad variant av den ordinarie polisutbildningen och genomförs under drygt 1,5 år. Studierna sker på distans med fokus på de teoretiska ämnena, varvat med närstudier på campus för genomförande av praktiska moment som till exempel kriminalteknik, polisbilskörning, vapenhantering och fysisk taktik. Utbildningen avslutas med 6 månaders aspiranttjänstgöring.

Under tiden som du går utbildningen är du anställd på Polismyndigheten. Det innebär att det utgår lön på 29,000 kr/mån, under utbildningen och aspiranttjänstgöringen. Efter godkänd utbildning, godkänd aspirantutbildning och säkerhetsprövning görs en individuell lönesättning utefter sökt funktion.

Har du en pågående tillsvidareanställning inom Polismyndigheten behåller du din anställning och dina anställningsförmåner och får ett tillfälligt placeringsbeslut under genomförandet av den funktionsinriktade polisutbildningen. När du är klar erbjuds du fortsatt anställning i din specialistroll, men du har också polismans befogenheter vilket innebär att du kan delta vid ingripande, husrannsakan eller arbeta i yttre tjänst.

Nu söker vi dig med relevant akademisk bakgrund och arbetslivserfarenhet för att verka inom någon av dessa roller:

 • Forensiker IT
 • Utredare inriktning finansiella brott
 • Utredare inriktning brott mot barn
 • Utredare inriktning brott i nära relationer
 • Utredare inriktning bedrägeri
 • Utredare cyberbrott
 • Kriminaltekniker
 • Operativ analytiker
 • Specialiserad gränspolis (utredare och beslutsfattare)

Så söker du

Du söker en av de utannonserade tjänsterna som finns på sidan Lediga jobb. (sortera på ansökningsdatum 16 februari)

Filtrera på polisregion för att se vilka funktioner/tjänster som är aktuella i respektive geografiskt område. I annonsens titel står det "funktionsinriktad polisutbildning". 

Skicka in din ansökan före den 16 februari 2023. Utbildningsstart är januari 2024.

Om du blir antagen erbjuds du under utbildningen en tidsbegränsad anställning på Polismyndigheten. Efter avklarad utbildning erbjuds du en tillsvidareanställning på Polismyndigheten, med 6 månaders provanställning.

Studierna

Utbildningen är på heltid (drygt 18 månader) och med en mycket hög studietakt. Utbildningen inleds med en preparandutbildning på 6 veckor, detta för att ge alla deltagare liknande förkunskaper inför utbildningsstarten. Därefter följer ett års studier på universitet/högskola där den övervägande delen är på distans, men en stor del av studietiden är på plats vid en av de aktuella högskolorna (cirka 15 veckor). Närstudieveckorna är obligatoriska och under dessa genomförs bland annat praktiska moment i polisiära färdighetsämnen som till exempel kriminalteknik, radio, polisbilskörning, vapen och taktik.

Utbildningen genomförs i dagsläget på: Linnéuniversitetet i Växjö, Malmöuniversitet och Södertörns högskola. Det finns inte möjlighet att välja eller önska lärosäte utan du blir placerad på en tilldelad utbildningsplats.

Efter 12 månaders studier följer en polisaspirantutbildning på 6 månader som ger träning i skiftande polisiära arbetsuppgifter och problemorienterat polisarbete. Aspirantutbildningen genomförs på samma sätt och enligt samma kursplan som i den ordinarie grundutbildningen till polis.

Om polisutbildningen

Mer om ansökningsprocessen

 1. Du söker en av de funktioner om är utannonserade på och som är aktuella för att få gå den funktionsinriktade polisutbildningen.
  https://polisen.se/jobb-och-utbildning/lediga-jobb/
  Sista ansökningsdatum är 16 februari.
 2. Uppfyller du efterfrågar kravprofil och går vidare från ett första urval genomförs en nationell informationsträff
 3. Efter de första urvalsstegen får du som går vidare genomföra prövningar på Plikt- och prövningsverket.
 4. Du som klarat prövningarna går vidare till djupintervju med verksamheten
 5. Därefter lämnas erbjudande om anställning.
 6. Du startar introduktion och därefter preparandutbildning
 7. I januari 2024 startar din utbildning vid den funktionsinriktade polisutbildningen.

Krav på behörighet

 • Du ska uppfylla kravprofilen för den funktion/tjänst som du efter fullgjord och godkänd utbildning vill vara verksam i.
 • Du ska uppfylla samtliga krav för den ordinarie polisutbildningen.
 • Ha god potential och förmåga att klara de höga krav som de omfattande studierna och den komprimerade utbildningen innebär.
 

Om du har frågor om den komprimerade polisutbildningen mejla polisutbildningen@polisen.se.

Berättelser om FPU

Ulrika: "Att pressa sig till det yttersta och lyckas är väldigt roligt och lärorikt."

Jon: "Jag har definitivt tagit mitt livs bästa karriärsbeslut"

Adam: "Närstudieveckorna känns nästan som sommarläger ...."

Anna: "Det bästa var alla härliga människor jag träffat."

Victoria: "Det lärde mig mycket om hur jag agerar när jag blir satt i oväntade situationer."

Text och bild från Polisen.se

Blåljus ser fram mot att många experter, utanför eller inom Polismyndigheten tar steget att bli poliser. Polisen behöver förstärkas, och vi är glada ju fler som klarar de grundläggande kraven för att bli polis och därmed förstärka organisationen. 29000:- under utbildningen och aspiranttjänstgöringen, kan tyckas måttligt frestande. Men minns att "ickeexperter" som blir poliser har en längre polisutbildning, med lån i stället för lön, och dessutom blott 15000:- under halvåret som aspirant, utom i region Stockholm där aspirantlönen är 20000:-...

Där finns en förbättringspotential, om Polismyndigheten ska ha en chans att komma i närheten av målet om antalet poliser 2024...