pf logo main 2024

15 miljoner till Polisförbundets medlemmar

15 miljoner till Polisförbundets medlemmar

Under 2023 fick Polisförbundets medlemmar nästan 15,2 miljoner kronor i juridisk hjälp i form av skadestånd eller ersättningar efter vunna mål. 

Källa: Polisförbundet

Juridisk hjälp kan du som är medlem få om du till exempel skadat dig i arbetet, blivit anmäld för brott i tjänsten eller blivit av med jobbet. Det kan handla både om kostnadsfri rådgivning av någon av våra förbundsjurister, eller betalda advokats- eller rättegångskostnader.

När det gäller arbetsrätt och arbetsskador samarbetar vi med den juridiska byrån LO-TCO Rättsskydd. För Polisförbundet avslutade byrån förra året 21 ärenden och fick in 15 nya. 15 188 000 kronor i betalades ut till medlemmar i form av skadestånd eller ersättningar efter vunna mål.

– Det är en bra hjälp för våra medlemmar i svåra situationer, säger Hans Olsson, ombudsman på Polisförbundet. Det är både svårt och dyrt att driva arbets- och försäkringsrättsliga processer på egen hand.

Viktigt anmäla en arbetsskada

Du ska alltid anmäla om du råkat ut för en skada i arbetet till din chef eller arbetsledare så fort du kan. Du bör även ta kontakt med ditt skyddsombud. Det gäller även om du inte känner av några symptom direkt, eftersom de kan komma senare.

– Du har god chans till ersättning, framför allt om orsaken till en arbetsskada är en olycka, men du kan också få ersättning för exempelvis utmattning eller posttraumatiskt stressyndrom, säger Hans Olsson.