Petra Lundh Gunnar Strömmer Katharina von Sydow

62 000 personer kan kopplas till gängkriminalitet

62 000 personer har koppling till gängkriminalitet

Polisen bedömer att 62 000 personer är aktiva i eller har koppling till kriminella nätverk. 14 000 av dem bedöms vara aktivt gängkriminella. Lägesbilden presenterades, tillsammans med regeringen, vid en presskonferens idag. Polisförbundet konstaterar: "...på varje polis går det tre personer med någon form av koppling till de kriminella gängen."

– Kollegorna gör ett fantastiskt arbete. Men på varje polis går det tre personer med någon form av koppling till de kriminella gängen. Det visar vilken stor utmaning vi står inför, säger Katharina von Sydow, ordförande i Polisförbundet i ett pressmeddelande.

Polismyndighetens lägesbild presenterades idag, tillsammans med regeringen. 

14 000 aktivt gängkriminella

14 000 individer, av dessa 62 000, bedöms vara aktivt gängkriminella.

Av dessa 14 000 aktiva är

  • de flesta män (medelålder 28 år)
  • 1 700 är under 18 år
  • drygt 5 procent är kvinnor (längre ned i näringskedjan sk "möjliggörare")
  • 2 000 beskrivs som "ledargestalter"

I snitt "6 kopplingar"
När det gäller personer som polisen bedömt har koppling till kriminella nätverk kan de till exempel vara misstänkta för brott tillsammans med aktiva i kriminella nätverk eller förekomma i underrättelser om brottslig verksamhet tillsammans med aktiva i kriminella nätverk. Skriver Polisen.se. De kan också ha upplåtit bostäder till förvaring av narkotika, hanterat pengar eller annat till aktiva personer i kriminella nätverk.

Personer som ingår i polisens statistik har i genomsnitt koppling till 6 olika individer, sa  rikspolischef Petra Lundh till SR.


Pressmeddelande från Polisförbundet efter dagens presskonferens:

Polisen bedömer att 62 000 personer är aktiva i eller har koppling till kriminella nätverk.
– Kollegorna gör ett fantastiskt arbete. Men på varje polis går det tre personer med någon form av koppling till de kriminella gängen. Det visar vilken stor utmaning vi står inför, säger Katharina von Sydow, ordförande i Polisförbundet.

De kriminella nätverken omfattar både många personer, olika typer av brott och de är verksamma i stora delar av landet. Polisförbundets medlemmar gör otroliga insatser för att bekämpa dem. Men för att kunna hålla jämna steg i längden behövs mer insatser.

– Vi behöver inte bara fler poliser utan även fortsatt hög kompetens i poliskåren. Vi kan inte tumma på vidareutbildning och forskningsbaserade arbetssätt. Polismyndigheten har idag en stor utbildningsskuld som behöver tas igen, säger Katharina von Sydow.

Polismyndighetens sammanställning visar att över 5400 av de personer som är aktiva i eller kopplade till de kriminella nätverken är under 18 år. Det visar hur komplext arbetet för ett tryggare och säkrare samhälle är, anser Polisförbundet.

– Att så många unga personer är kopplade till gängen är mycket oroande. Barn har rätt till en trygg uppväxt och vi som samhälle måste bli bättre på att förhindra och hantera det som nu sker. Fler aktörer måste göra mer, det här är inte bara en polisiär fråga. Hela samhället måste agera, säger Katharina von Sydow.

 

 

Foto: Gunnar Strömmer/Ninni Andersson regeringskansliet
Foto: Katharina von Sydow/Polisförbundet, Stefan Tell