rygg polis

769 nya studenter på polisutbildningen

769 nya studenter på polisutbildningen

769 studenter har antagits och påbörjar under våren 2024 sin utbildning till polis. Utbildningen är mellan 52 veckor och 2,5 år, beroende på utbildningsform, och avslutas med sex månader aspirantutbildning. En nyhet under året är att Södertörns högskola i Stockholm i höst öppnar upp möjligheten att studera till polis på distans.

Det går att läsa på polisen.se.

Flera olika utbildningsformer
Av de 769 studenterna:

  • 609 studenter går grundutbildningen
  • 98 studenter går den funktionsinriktade polisutbildningen som vänder sig till akademiker med specialistkompetens som antingen är anställda inom myndigheten eller rekryterade externt.
  • 42 studenter är redan anställda på Polismyndigheten och har tagit chansen att vidareutbilda sig till poliser genom att gå den verksamhetsintegrerade polisutbildningen.
  • 20 studenter går en ny deltidspolisutbildning med möjlighet för externt rekryterade att kombinera studier med arbete.

Under 2023 utexaminerades 1 485 personer från polisutbildningen, vilket är fler än tidigare år.
Totalt studerar cirka 3 200 studenter nu på en polisutbildning.

Polisutbildningen är öppen att söka under hela året. Utbildningen finns på fem orter. 
Just nu finns möjlighet att studera på distans på fyra orter men från och med hösten 2024 erbjuder också Södertörns högskola i Stockholm möjligheten att studera på distans.

Läs mer om vägarna till polisyrket - länk Polisen.se/blipolis