storsal kongress 2022

Arbetsvillkor engagerar poliser

Arbetsvillkor engagerar poliser

I september möts Polisförbundets ombud från hela landet vid förbundets högsta beslutande organ – KONGRESSEN. Idag offentliggjordes (internt) alla de punkter som ska beslutas om bl a 103 motioner (=176 att-satser) liksom förbundsstyrelsens rekommendationer (22 ”bifall”). Kan utlova  mycket ”surr” när ombud från hela landet möts på olika tematorg/inför kongressen för att både dela insikter och framföra övertygande resonemang - allt med poliskårens bästa som mål.

32 av motionerna som ska behandlas har stockholms-ursprung.

Det ska inte stickas under stol med att förbundsstyrelsens svar ex att ”besvara” en motion i många fall handlar om utbildning eller upplysning, då en motion redan tidigare bifallits och/eller ingår i Polisförbundets påverkansarbete/kollektivavtal.

Arbetsvillkor engagerar flest
Precis som vid tidigare kongresser engagerar de allmänna arbetsvillkor (B-blocket) flest. Innehåller såväl flest antal inlämnade motioner liksom flest antal rekommenderade ”bifall”.

Några exempel: kvalificerad övertid efter nattpass, säkerhetsbefrielse, arbetstidens längd, översyn av förtroendearbetstid…

Övriga block
A-blocket /lön: 24 motioner/ 35 att-satser/ 3 rekommenderade ”bifall”.
C-blocket / Polisförbundets organisation och utveckling: 11 motioner/ 18 att-satser/ 2 rekommenderade ”bifall.
D-blocket/arbetsmiljö: 17 motioner/ 37 att-satser/ 5 rekommenderade bifall.
E-blocket/trygghet m.m: 5 motioner/ 9 att-satser/ 0 rekommenderade bifall
F-blocket/yrkesfrågor: 11 motioner/ 18 att-satser/ 2 rekommenderade bifall
H-blocket/opinion och kommunikation: 1 motion/ 1 att-sats/ 0 rekommenderade bifall

Kongresshandlingar tillgängliga
Men som sagt – ännu är inte sista ordet sagt – det sista ordet har kongressens ombud. Du ombud som är nyfiken kan redan nu logga in på ”mina sidor” för att ta del av innehållet. I Stockholm kommer en kongress-utbildning hållas med regionens alla ombud, då man tillsammans går igenom och diskuterar allt som ska beslutas om.