fo nord årsmöte 2024

Årsmöte med traditionell "räkmacka"

Årsmöte med traditionell "räkmacka"

Måndagen den 13 februari genomförde FO Nord sitt årsmöte på Tegen i Solna. Mötet leddes av FO Kamraternas ordföranden Daniel Funseth som på ett föredömligt sätt höll taktpinnen inför en skara av cirka 40 deltagare. Mötet gästades av Polisförbundets ordförande Katharina von Sydow och ordföranden för Förbundsregion Stockholm, Kjell Ahlin. De båda fick tid att för besökarna berätta vad som ligger i tiden vad gäller det fackliga arbetet på respektive nivå med en tid för samlingen att ställa frågor.

Bild
fo nord årsmöte 2024 räkmacka

Efter mötet bjöds det på räkmackor - en uppskattad tradition i FO Nord!

Vid årsmötet valdes fem ledamöter in i styrelsen varav fyra personer på omval och en person på nyval.

Styrelsen konstituerade sig sedermera enlig följande då ordinarie ordföranden Johanna Spjut numera är föräldraledig på obestämd tid.

Styrelsen 2024
Johanna Spjut Ordförande (Föräldraledig) 
Christofer Zachrisson Vice ordförande (Ordf. i Johannas frånvaro)
Carl Andersson HSO sammankallande (vice ordf. i Christofers frånvaro)
Camilla Malmborg HSO omval 2 år (sammankallande i Carls frånvaro)
Matti Rönnqvist Ledamot (HSO 50% i Carls frånvaro)
Ida Adolfsson Ledamot omval 2 år
Lotta Philip Ledamot omval 2 år
Alexander Olsson Ledamot omval 2 år
Anton Zingmark Ledamot nyval 2 år
Christoffer Ersenius Ledamot (adjungerad i Johannas frånvaro)