chef

Dags att skapa ett hållbart ledarskap

Dags att skapa ett hållbart ledarskap

"Under 2023 träffade Polisförbundet chefer på olika nivåer i sammanlagt 24 polisområden. Bilden är tydlig. Tidsbrist, administrativa pålagor, otillräckligt stöd från HR och en tystnadskultur som påverkar chefers möjlighet att göra ett bra jobb". Skriver Polisförbundets ordförande i Polistidningen.

Länk till Polistidningen.se

Katharina von Sydow uppmärksammar också att chefers förutsättning försämrats under senare år bland annat på grund av att deras administrativa börda ökat.

"Många chefer beskriver det som att de sitter ”i ett träsk av pappersarbete”. Att ta på sig ett chefsuppdrag inom Polismyndigheten innebär ofta många timmars obetald arbetstid, att administrationen gör att man kommer långt ifrån medarbetarna och att man har ett otydligt mandat samtidigt som lönepåslaget är litet. Det gör att många som är lämpade drar sig för att ta ett chefsuppdrag."

Blåljuskommentar: I Stockholm har Fo Chef uppmärksammat chefers arbetsmiljö under många år. Mats Lindström, ordförande för Fo Stockholm Chef, har genom intervjuer tyvärr konstaterat  att förutsättningarna för chefer i Stockholm är desamma som som i övriga landet. Polisförbundet verkar för att bland annat renodla chefsuppdraget så att också chefer får ett hållbart arbetsliv.